Įvykdyti projektai

2022 – 2023 ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO PROJEKTAS NR. 2022-1-LT01-KA121-VET-000056235

Projekto trukmė: 2022-06-01 iki 2023-08-31.
Dotacijos suma: 138451,00 EUR
Projekto koordinatorius: VšĮ Jonavos politechnikos mokykla
Stažuočių šalys – Austrija, Lenkija.
Projekto tikslas – plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, didinti mokyklos mokinių ir mokytojų galimybes kelti kvalifikacijas Europos verslo įmonėse ir organizacijose, įgyjant tarptautinės patirties. Plėtoti ir populiarinti profesinį mokymąsi jaunimo tarpe panaudojant europinę patirtį ir kultūrines nuostatas bei keliant tarptautinių mobilumų kokybę. Skatinti mokinių iniciatyvą ir verslumą, perimant europinę patirtį, kurti patrauklią, skatinančią mokytis visą gyvenimą aplinką, lankstumą bei kokybę. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį, didinti įtrauktį, ugdyti darnaus vystymosi principus.

Projekte dalyvaus 8 specialybių mokiniai: 4 automobilių mechaniko, 2 transporto priemonių remontininko, 11 suvirintojo, 2 virėjo, 2 kirpėjo, 1 elektriko, 7 padavėjų/barmeno, 1 kosmetiko.

Taip pat dalyvaus 9 specialybių mokytojai: 2 automobilių mechaniko, 1 elektriko, 1 siuvimo, 1 kirpėjo, 1 kosmetiko, 2 maisto ruošimo, 1 suvirintojo, 1 padavėjų/barmeno, 1 statybos ir 1 ekonomikos ir IT mokytoja.

Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu.

Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

_____

2021 – 2023 ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO PROJEKTAS NR. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005548

Projekto trukmė: 2021-09-01 iki 2023-08-31.
Dotacijos suma: 64566,00 EUR
Projekto koordinatorius: VšĮ Jonavos politechnikos mokykla
Stažuočių šalys – Austrija, Ispanija, Vokietija.
Projekto tikslas – plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, didinti mokyklos mokinių ir mokytojų galimybes kelti kvalifikacijas Europos verslo įmonėse ir organizacijose, įgyjant tarptautinės patirties. Plėtoti ir populiarinti profesinį mokymąsi jaunimo tarpe panaudojant europinę patirtį ir kultūrines nuostatas bei keliant tarptautinių mobilumų kokybę. Skatinti mokinių iniciatyvą ir verslumą, perimant europinę patirtį, kurti patrauklią, skatinančią mokytis visą gyvenimą aplinką, lankstumą bei kokybę. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį, didinti įtrauktį, ugdyti darnaus vystymosi principus.

Projekte dalyvaus 3 specialybių mokiniai: 8 automobilių mechaniko, 6 kosmetiko, 2 suvirintojo. Taip pat dalyvaus 1 anglų kalbos mokytojas ir 2 kosmetiko specialybės mokytojai.

Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu.

Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.Karjeros specialistų tinklo vystymas

“Erasmus+” projekto “ Erasmus keliai veda į sėkmę” Nr.2020-1-LT01-KA102-077528 tikslai pasiekti! Jonavos politechnikos mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro, Kelmės profesinio rengimo centro mokytojų komanda Valensijoje. Projektas finansuojamas Europos sąjungos lėšomis.