Projektų sklaida

______

______

Erasmus+ projektų sklaidos konferencija

 

2023-06-28 d. Jonavos politechnikos mokykloje vyko „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektų Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005548 ir Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000056235 sklaidos renginys, kuriame dalyviai, dalyvavę stažuotėse Lenkijoje ir Prancūzijoje, pasidalino savo įspūdžiais, įgytomis žiniomis, gražiomis istorijomis ir labiausiai įsiminusiais stažuotės momentais. Į pristatymą atėję Mokyklos bendruomenės nariai ne tik išgirdo įdomius mokinių ir mokytojų pristatymus, bet ir turėjo progą pasigrožėti nuostabiomis Lenkijoje ir Paryžiuje darytomis nuotraukomis, ir video medžiaga.

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

______

„Erasmus+“ programos darbuotojų darbo stebėjimo vizitas Prancūzijoje

 

2023 m. birželio 11-16 d. Jonavos politechnikos mokyklos keturios darbuotojos vyko į 6 dienų darbo stebėjimo vizitą Prancūzijoje, Paryžiuje pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000056235. Paryžiuje priimanti organizacija EURL ARISTOTE  ir jos vadovė Giedrė Cibulskaitė–Veršinskienė, kuri puikiai viską įvykdė pagal numatytą programą ir mokymosi sutartis, buvo rūpestinga visą stažuotės laiką.

Stažuotės metu dalyvės susipažino su Prancūzijos švietimo sistema ir mažiau galimybių turinčių asmenų įtrauktimi į švietimą, su švietimo įstaigų ugdymo aplinka, socialinės įtraukties priemonių įgyvendinimo gerąja patirtimi. Vizito metu dalyvės lankėsi autistų profesinio mokymo organizacijoje Chapiteaux Turbulents, kurioje stebėjo autizmo spektrą turinčių asmenų darbą. Taip pat dalyvės lankėsi ir stebėjo darbą Emile Zola mokykloje, kuri dirba pagal institucinę pedagogiką ir Jean-Charcot mokykloje, kurioje mokosi aukšto potencialo vaikai. Dalyvės domėjosi ir stebėjo, kaip ugdymo procese gali būti skatinamas mažiau galimybių turinčių mokinių kūrybiškumas, bendruomeniškumas, lyderystė. Įgijo socialinės įtraukties gerosios patirties ir žinių. Susipažino su mokyklų teorinio ir praktinio mokymo bazėmis, su darbo su mokiniais, turinčiais specialiuosius poreikius, organizavimo specifika. Stažuotės metu dalyvės taip pat patobulino anglų kalbos žinias, bendradarbiavimo ir komunikavimo įgūdžius. Laisvalaikiu dalyvės aplankė Paryžiaus kultūrinius objektus, žymiausias Paryžiaus lankytinas vietas, tokias kaip Eifelio bokštas, Versalio rūmus, Monmartro kapines, Eliziejaus laukus, Liuksemburgo sodus ir Triumfo arką.

Darbo stebėjimo vizito pabaigoje vyko diskusija su priimančiojo partnerio vadove Giedre Cibulskaite–Veršinskiene, kurios metu buvo aptarta vizito eiga, pasidalinta įgyta patirtimi ir įspūdžiais. Po aptarimo buvo įteikti stažuotės sertifikatai ir Europass pažymėjimai.

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


______

Erasmus+ projektų sklaidos konferencija

2023 m. gegužės mėnesį mokykloje vyko Erasmus+ projektų sklaidos renginys.

Konferencijoje dalyvavo suvirintojo, virėjo, kosmetiko, kirpėjo, elektriko, transporto priemonių remontininko, padavėjo ir barmeno profesijos mokiniai ir profesijų mokytojai, kurie buvo išvykę į stažuotes Ispanijoje, Vokietijoje, Lenkijoje ir Austrijoje.

Sklaidos konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį konferencijos dalyviams tarė Jonavos politechnikos mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė. Projektų vadovė pristatė vykdomus projektus. Stažuočių dalyviai - mokiniai ir mokytojai demonstravo savo stažuočių pristatymus, pasakojo kelionių į užsienio šalis įspūdžius, kalbėjo apie įgytus profesinius įgūdžius bei patobulintas bendrąsias kompetencijas. Profesijos mokytojai lygino Lietuvos ir užsienio profesinio mokymo sistemų panašumus, privalumus bei skirtumus, diskutavo, kaip galima būtų patobulinti profesinio mokymo procesą mokykloje remiantis užsienio šalių gerąja praktika. 

Konferencijos dalyviai labai rekomendavo visiems mokyklos bendruomenės nariams pasinaudoti „Erasmus+“ programos teikiamomis galimybėmis, nes tai praturtina kasdienybę ir įneša naujų spalvų į gyvenimą. 

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


______

„Erasmus+“ programos mokinių ir profesijos mokytojų stažuotė Lenkijoje

 

2023 m. gegužės 18 d. – birželio 18 d. Jonavos politechnikos mokyklos transporto priemonių remontininko profesijos mokinys vyko į 32 dienų mobilumo mokymosi tikslais veiklą ir 2023 m. gegužės 18 d. – gegužės 29 d. dešimt profesijos mokytojų vyko į 12 dienų stažuotę Lenkijoje pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000056235. Taip pat 2023 m. gegužės 18 d. – birželio 18 d. Jonavos politechnikos mokyklos 2 suvirintojo ir 1 transporto priemonių remontininko profesijos mokiniai vyko į 32 dienų mobilumo mokymosi tikslais veiklą, ir 2023 m. gegužės 18 d. – gegužės 29 d. du profesijos mokytojai vyko į 12 dienų stažuotę Lenkijoje pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005548. Lenkijoje priimanti organizacija Centrum Wspierania Szkól-Europejskie Programy Edukacyjne, ir jos vadovas Tomasz Walicki, kuris supažindino dalyvius su Lenkijos profesinio rengimo sistema, mokymo proceso organizavimu ir mokymo(si) aplinka.

Pagrindinis projekto ir jam įgyvendinti skirtų veiklų tikslas buvo įgyti praktinės patirties tarptautinėje aplinkoje, realioje darbo vietoje, supažindinti projekto dalyvius su regiono ir šalies kultūra, įgyti kompetencijų savo specialybių srityse, tobulinti praktinius įgūdžius savo pasirinktos specialybės srityje. Mokiniai atliko praktikas realiose darbo vietose Lenkijos įmonėse. Stažuotės metu buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose, atitinkančių darbo rinkos poreikius. Stažuotės metu mokytojai lankėsi Lenkijos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, kur buvo siekiama perimti užsienio kolegų gerąją patirtį.

Vizitas Lenkijoje projekto dalyvius praturtino įvairiomis patirtimis. Mokiniai ir mokytojai ne tik dalyvavo numatytose veiklose, bet tobulino kalbinius ir bendravimo įgūdžius, susipažino su Lenkijos tradicijomis.

Stažuotės pabaigoje vyko diskusija su priimančiojo partnerio vadovu Tomasz Walicki, kurios metu buvo aptarta vizito eiga, pasidalinta įgyta patirtimi ir įspūdžiais. Po aptarimo buvo įteikti stažuotės sertifikatai ir Europass pažymėjimai.

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


_____

„Erasmus+“ programos mokinių ir profesijos mokytojų stažuotė Lenkijoje

 

2023 m. kovo 5 d. – balandžio 5 d. Jonavos politechnikos mokyklos 14-iolika kirpėjo, elektriko, suvirintojo, kosmetiko, transporto priemonių remontininko, padavėjo ir barmeno profesijos mokinių vyko į 32 dienų mobilumo mokymosi tikslais veiklą, ir 2023 m. kovo 5 d. – kovo 16 d. keturi profesijos mokytojai vyko į 12 dienų stažuotę Lenkijoje pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000056235. Lenkijoje priimanti organizacija Centrum Wspierania Szkól-Europejskie Programy Edukacyjne, ir jos vadovas Tomasz Walicki, kuris supažindino dalyvius su Lenkijos profesinio rengimo sistema, mokymo proceso organizavimu ir mokymo(si) aplinka.

Pagrindinis projekto ir jam įgyvendinti skirtų veiklų tikslas buvo įgyti praktinės patirties tarptautinėje aplinkoje, realioje darbo vietoje, supažindinti projekto dalyvius su regiono ir šalies kultūra, įgyti kompetencijų savo specialybių srityse, tobulinti praktinius įgūdžius savo pasirinktos specialybės srityje. Mokiniai atliko praktikas realiose darbo vietose Lenkijos įmonėse. Stažuotės metu buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose, atitinkančių darbo rinkos poreikius. Stažuotės metu mokytojai lankėsi Lenkijos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose. Stažuotės metu mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą. Po pamokų stebėjimo stažuotės dalyviai dalyvavo pamokų aptarimuose su jas vedusiais mokytojais, buvo siekiama perimti užsienio kolegų gerąją patirtį.

Vizitas Lenkijoje  projekto dalyvius praturtino įvairiomis patirtimis. Mokiniai ir mokytojai ne tik dalyvavo numatytose veiklose, bet tobulino kalbinius ir bendravimo įgūdžius, susipažino su Lenkijos tradicijomis.

Stažuotės pabaigoje vyko diskusija su priimančiojo partnerio vadovu Tomasz Walicki, kurios metu buvo aptarta vizito eiga, pasidalinta įgyta patirtimi ir įspūdžiais. Po aptarimo buvo įteikti stažuotės sertifikatai ir Europass pažymėjimai.

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


_____

„Erasmus+“ programos profesijos mokytojų stažuotė Austrijoje

2023 m. kovo 20-31 d. Jonavos politechnikos mokyklos 8 profesijos mokytojai vyko į 12 dienų darbo stebėjimo vizitą Austrijoje pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000056235. Austrijoje priimanti organizacija BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH ir jos vadovė Aldona Biedermann, kuri puikiai viską įvykdė pagal numatytą programą ir mokymosi sutartis, buvo rūpestinga visą stažuotės laiką.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi skirtingose profesinio rengimo mokyklose, buvo supažindinti su dualine profesinio mokymo sistema. Taip pat lankėsi WIFI egzaminų centre, TAZ profesinio orientavimo centre, kur mokytojai turėjo galimybę sužinoti, kaip vykdomas profesinis orientavimas bei išbandyti mokinių testavimo sistemą. Dalyviai džiaugiasi turėję galimybę dalyvauti projekte, susipažinti su Austrija ir jos kultūra iš arčiau, taip pat džiaugiasi turintys galimybę savo įgytą patirtį perduoti mokiniams ir kolegoms.

Stažuotės pabaigoje vyko diskusija su priimančiojo partnerio vadove Aldona Biedermann, kurios metu buvo aptarta vizito eiga, pasidalinta įgyta patirtimi ir įspūdžiais. Po aptarimo buvo įteikti stažuotės sertifikatai ir Europass pažymėjimai.

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


_____

„Erasmus+“ programos mokinių stažuotė Austrijoje

 

2023 m. vasario 18 d. – kovo 21 d. Jonavos politechnikos mokyklos 4 suvirintojo ir 4 transporto priemonių remontininko profesijos mokiniai vyko į 32 dienų stažuotę Austrijoje pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000056235. Austrijoje priimanti organizacija BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH ir jos vadovė Aldona Biedermann. Moksleiviai atliko praktikas Austrijos įmonėse. Stažuotės metu buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose, atitinkančių darbo rinkos poreikius. Projekto dalyviai džiaugėsi turėję galimybę pažinti Austriją, įgyti praktinės patirties tarptautinėje aplinkoje, realioje darbo vietoje, susipažinti su regiono ir šalies kultūra, įgyti kompetencijų savo specialybių srityse, tobulinti praktinius įgūdžius savo pasirinktos specialybės srityje.

Stažuotės pabaigoje vyko diskusija su priimančiojo partnerio vadove Aldona Biedermann, kurios metu buvo aptarta vizito eiga, pasidalinta įgyta patirtimi ir įspūdžiais. Po aptarimo buvo įteikti stažuotės sertifikatai ir Europass pažymėjimai.

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

____

„Erasmus+“ programos mokinių ir profesijos mokytojų stažuotė Ispanijoje, Barselonoje

2023 m. vasario 5 d. – kovo 7 d. Jonavos politechnikos mokyklos šešios kosmetiko profesijos mokinės vyko į 31 dienos mobilumo mokymosi tikslais veiklą ir 2023 m. vasario 5 d. – vasario 16 d. trys profesijos mokytojai vyko į 12 dienų stažuotę Ispanijoje, Barselonos mieste pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005548. Ispanijoje priimanti organizacija Trainee+Up, priimančios organizacijos koordinatoriai Mireia Rodrigo Fernández ir Claudio Delgado Angulo, kurie supažindino dalyvius su Ispanijos profesinio rengimo sistema, mokymo proceso organizavimu ir mokymo(si) aplinka. Kosmetiko profesijos mokinės atliko praktikas realiose darbo vietose. Stažuotės metu profesijos mokytojai dalyvavo darbo stebėjimo veiklose.

Dalyviai turėjo galimybę tobulinti savo žinias ir praktinius gebėjimus bei susipažinti su savo profesijos subtilybėmis ispanų kultūroje. Taip pat stažuotės metu projekto dalyviai žavėjosi nuostabiais Barselonos vaizdais, aplankė daugelį jo vietovių, susipažino su ispanų kultūra. Įgijo neįkainojamos patirties, turėjo galimybę susipažinti su puikiais savo sričių specialistais, išmokti naujų darbo metodų, praplėsti savo akiratį. Darbas komandoje, tobulinimas praktinių įgūdžių, pažinimas kitos kultūros žmonių – visa tai neabejotinai įkvepia ateities darbams bei tikslams.

Stažuotės pabaigoje vyko diskusija su priimančiojo partnerio vadovu Claudio Delgado Angulo, kurios metu buvo aptarta vizito eiga, pasidalinta įgyta patirtimi ir įspūdžiais. Po aptarimo buvo įteikti stažuotės sertifikatai ir Europass pažymėjimai.

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

______

„Erasmus+“ programos mokinių stažuotė Austrijoje

2023 m. vasario 4 d. – kovo 7 d. Jonavos politechnikos mokyklos 2 virėjo ir 6 suvirintojo profesijos mokiniai vyko į 32 dienų stažuotę Austrijoje pagal „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000056235. Austrijoje priimanti organizacija BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH ir jos vadovė Aldona Biedermann, kuri padėjo ir rūpinosi dalyviais visą stažuotės laiką.

Moksleiviai atliko praktikas Austrijos įmonėse. Stažuotės metu buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose, atitinkančių darbo rinkos poreikius. Pagrindinis projekto ir jam įgyvendinti skirtų veiklų tikslas buvo įgyti praktinės patirties tarptautinėje aplinkoje, realioje darbo vietoje, supažindinti projekto dalyvius su regiono ir šalies kultūra, įgyti kompetencijų savo specialybių srityse, tobulinti praktinius įgūdžius savo pasirinktos specialybės srityje. Projekto dalyviai džiaugėsi turėję galimybę pažinti Austriją ir jos miestą Klagenfurtą, grožėtis jo senamiesčiu.

Stažuotės pabaigoje vyko diskusija su priimančiojo partnerio vadove Aldona Biedermann, kurios metu buvo aptarta vizito eiga, pasidalinta įgyta patirtimi ir įspūdžiais. Po aptarimo buvo įteikti stažuotės sertifikatai ir Europass pažymėjimai.

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

______

„Erasmus+“ programos mokinių stažuotė Austrijoje

2022 m. balandžio 2 d. – gegužės 3 d. vyko „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projekto Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005548 stažuotė Austrijoje, kurioje dalyvavo 3 Jonavos politechnikos mokyklos automechaniko profesijos mokiniai. Austrijoje priimanti organizacija BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH ir jos vadovė Aldona Biedermann.

Moksleiviai atliko praktikas Austrijos įmonėse. Stažuotės metu buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Stažuotės pabaigoje dalyviams buvo įteikti stažuotės sertifikatai ir Europass pažymėjimai.

Projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis kūrinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.