Projektinė veikla

Jonavos politechnikos mokyklos projektinė veikla

Karjeros specialistų tinklo vystymas

“Erasmus+” projekto “ Erasmus keliai veda į sėkmę” Nr.2020-1-LT01-KA102-077528 tikslai pasiekti! Jonavos politechnikos mokyklos, Marijampolės profesinio rengimo centro, Kelmės profesinio rengimo centro mokytojų komanda Valensijoje. Projektas finansuojamas Europos sąjungos lėšomis.

2021-07-29 Projektas "Mokymosi visą gyvenimą programa"

  

Leonardo da Vinči projekto „Verslumo ugdymo profesiniame mokyme tarptautinė patirtis“ (Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0797)

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas ,,Mokytojų profesinių kompetencijų gilinimas“ pagal mokymosi visą gyvenimą programą, stažuotė Suomijoje.

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas ,,Mokytojų profesinių kompetencijų gilinimas“ pagal mokymosi visą gyvenimą programą, stažuotė Italijoje.

Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas

„Mokytojų profesinių kompetencijų gilinimas“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0710

Mechanikos inžinerijos sektoriaus profesijų mokinių tarptautinė praktika

Verslumo ugdymo profesiniame mokyme tarptautinė patirtis

Elektros įrenginių montuotojų profesinių įgudžių tobulinimas

Automechaniko diena

Leonardo da Vinci projekto Nr. LLP–LdV–IVT–2012–LT-0693 „Mechaninės inžinerijos sektoriaus profesijų mokinių tarptautinė praktika“ stažuotės Vokietijoje įspūdžiai

Leonardo da Vinci projekto Nr. LLP–LdV–IVT–2012–LT-0693 „Mechaninės inžinerijos sektoriaus profesijų mokinių tarptautinė praktika“ stažuotės Airijoje įspūdžiai

2021-06-17 JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOS DALYVAVIMAS „ERASMUS+“ PROJEKTUOSE

Jonavos politechnikos mokyklos mokiniai , „Erasmus+“ mobilumo projekto “Europinė patirtis yra tavo ateitis“ skirtų lėšų dėka, turi galimybę įgyti darbo patirties Austrijoje ir Lenkijoje. Pažinti savo profesijos ypatumus realioje darbinėje aplinkoje, kaupti darbo patirtį, įvertinti savo profesijos karjeros galimybes, planuoti būsimą karjerą, pritaikyti praktikoje užsienio kalbos žinias jiems padeda pačios aukščiausios kvalifikacijos profesionalai. O jais rūpinasi ir globoja – mūsų nuostabūs partneriai: Aldona Biedermann Austrijoje ir Tomasz Walicki Lenkijoje

Dėkojame partneriams už jų rūpestį, atsidavimą, sudarytas puikias sąlygas dirbti, mokytis, tobulėti, pažinti šalį, žmones ir kultūrų subtilybes.

2020-07-08 JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA KARTU SU VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRU VYKDYS PROJEKTĄ

„Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre”

Siekdama mokiniams, besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas, suteikti reikiamus praktinius įgūdžius inžinerinės pramonės srityje, Vilniaus technologijų mokymo centras kartu su 6 partneriais įgyvendins praktinių mokymų projektą Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinių mokymų centre (Inžinerinės pramonės SPMC).

Projekto metu mokymuose naujus praktinius įgūdžius įgis 179 mokiniai iš Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos, Jonavos politechnikos mokyklos, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Zarasų profesinės mokyklos bei iš Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos. Numatoma projekto trukmė – 15 mėnesių.

Projektas: „Praktinių įgūdžių įgijimas Inžinerinės pramonės sektoriniame praktinio mokymo centre” (Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-02-0015) prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-T-736 priemonės „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“ tikslų įgyvendinimo.

www.vtmc.lt
2020-07-08 Liepos mėnesį Jonavos politechnikos mokyklos įvairių profesijų absolventai dalyvavo stažuotėje Maltoje pagal Erasmus+ projektą „Karjeros šuolis". "Erasmus +" projektas "Karjeros šuolis" Nr. 2020-1-LT01-KA102-077501

Įvairių profesijų absolventai šių metų liepos mėnesį dalyvavo stažuotėje Maltos respublikos įmonėse. Ši stažuotė suteikė galimybę įgyti profesinių įgūdžių ir kompetencijų siekiant optimaliai prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių. Stažuočių metu absolventai darbo vietose pakėlė turimų profesinių įgūdžių lygį, taip pat įgijo specifinių profesinių kompetencijų, pagilino jau turimas praktikes profesines žinias. Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam absolventui išduoti Europass mobilumo dokumentai. Šis projektas absolventams yra pilnai finansuojamas Švietimo mainų ir paramos fondo remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2020-07-08 VšĮ Jonavos politechnikos mokyklos programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2020-1-LT01-KA102-077529 „Europinė patirtis yra tavo ateitis“

Dar viena gera naujiena Jonavos profesinės mokyklos bendruomenei. Švietimo mainų ir paramos fondo direktoriaus 2020-07-02 įsakymu Nr.VE-105 Jonavos politechnikos mokyklos rengtam projektui ,, Europinė patirtis yra tavo ateitis“ Nr. 2020-1-LT01- KA102-077529 skirta dotacija.

Projekto koordinatorius – Jonavos politechnikos mokykla.

Projekto dotacijos suma: 79 940,00 eurų. Projekte dalyvaus 24 Jonavos politechnikos mokyklos mokiniai ir 9 profesijos mokytojai bei vadovai, atsakingi už profesinį mokymą. Stažuotės vyks trijose šalyse- Ispanijoje, Vokietijoje, Lenkijoje.

Pareiškėjas - Jonavos politechnikos mokykla.

Tikslai:
1. Gerinti projekto dalyvių socialinius, kalbinius, tarpkultūrinius gebėjimus, kurie pasitarnaus asmenybės tobulėjimui, siekiant geresnių karjeros galimybių, gebėjimui įgytas žinias taikyti praktikoje.
2. Sudaryti sąlygas profesiniam mokymui Jonavos politechnikos mokykloje būti labiau orientuotam į besimokančiojo ir darbo rinkos poreikius, siekti efektyvaus ir aukštos kokybės profesinio mokymo, kuris būtų paremtas mokymo(si) visą gyvenimą idėja.
3. Plėtoti partnerystę su įvairiomis ES šalimis.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2020-05-25 VšĮ Jonavos politechnikos mokyklos programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2020-1-LT01-KA102-077528 „Erasmus keliai veda į sėkmę“

Norime pranešti gerą naujieną Jonavos profesinės mokyklos mokytojų bendruomenei. Švietimo mainų ir paramos fondas paskelbė 2020 m. Erasmus+ profesinio mokymo finansuojamų mobilumo projektų (KA102) sąrašą, kuriame skirta dotacija Jonavos politechnikos mokyklos rengtam projektui ,,Erasmus keliai veda į sėkmę“ Nr. 2020-1-LT01- KA102-077528.

Projekto koordinatorius – Jonavos politechnikos mokykla.

Projekto dotacijos suma: 40 932,00 eurų. Projekte dalyvaus 18 įvairių specialybių mokytojai. Stažuotės vyks trijuose šalyse- Ispanijoje, Austrijoje, Lenkijoje.

Pareiškėjas - Jonavos politechnikos mokykla, konsorciumo nariai - Kelmės profesinio mokymo centras ir Marijampolės profesinio rengimo centras .

Tikslai – 1.Vystyti mokytojų europinio bendravimo ir bendradarbiavimo praktinius įgūdžius;

2.Tobulinti mokytojų kalbinius ir bendrakultūrinius, profesinius gebėjimus;

3. Susipažinti su Europos šalių profesinio rengimo sistemos principais, teisine įstatymine baze, moderniomis mokymo programomis, jų privalumais ir/arba trūkumais, vertinimo sistemomis, planuojant rengti, atnaujinti ir tobulinti modulines programas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

2020-02-25 VšĮ Jonavos politechnikos mokyklos profesinio mokymo(si) infrastruktūros plėtra Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0001

Projekto vykdytojas: Jonavos politechnikos mokykla
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-01-13
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-07-13

Veiksmų programa, prioritetas, priemonė: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.1.2-CPVA-K-722 priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra". Projekto tikslas: Užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių profesinio mokymo programas.

Projekto uždavinys: Siekiant patenkinti architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių specialistų poreikį Jonavos rajono savivaldybėje, Jonavos politechnikos mokykloje įrengti šiuolaikinę architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių specialistų mokymo infrastruktūrą.

Projekto veiklos: Architektūra ir statyba, inžinerija ir inžinerinės profesijos ir paslaugos asmenims švietimo sričių profesinio mokymo įrangos įsigijimas

Projekto biudžetas: 499.998,92 Eur.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

2019-11-18 Jonavos politechnikos mokyklos profesijos mokytojų grupė lankėsi Lenkijoje
Lapkričio mėnesio pirmąją savaitę Jonavos politechnikos mokyklos profesijos mokytojų grupė lankėsi Lenkijoje, Mažosios Lenkijos vaivadijoje, kur dalyvavo „Erasmus+“ programos Jonavos profesinės mokyklos 2019 m projekte ,,Europinė patirtis sėkmingai profesinei ateičiai". Vizito metu mokyklos profesijos mokytojai D. Petravičienė, V. Stonys ir G. Vaičiūnas lankėsi statybininkų rengimo centro profesinėje mokykloje bei mokymo centre Krokuvoje, Licėjuje Grybowo mieste, vidurinės mokyklos komplekse Nawojowa mieste Krokuvoje. Profesijos mokytojai stebėjo lenkų kolegų vedamas pamokas, lankėsi profesinio mokymo dirbtuvėse bei domėjosi kita švietimo sistemos veikla
2019-06-05 VšĮ Jonavos politechnikos mokyklos programos „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo profesinio mokymo mobilumo projektas Nr. 2019-1-LT01-KA102-060186 „Europinė patirtis sėkmingai profesinei ateičiai“

Projekto vykdytojas: Jonavos politechnikos mokykla
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-06-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2020-06-01

Veiksmų programa: modernizuoti, atnaujinti, tobulinti profesinio mokymo programų turinį, bazę ir mokymo priemones.

Projekto tikslas: stiprinti profesinį praktinį mokymą, bendraujant ir bendradarbiaujant su užsienio praktinio mokymo centrais, įmonėmis, dėl galimybių sudarymo mokiniams vykdyti praktinį mokymą. Rengiamų profesinio mokymo programų populiarinimas ir mokinių motyvavimas renkantis profesinio mokymo programas. Pagerinti bendrakultūrinį mokyklos bendruomenės išprusimą, patobulinti mokytojų, personalo ir mokinių užsienio kalbų žinias.

Projekto veiklos: mobilumo projekte dalyvaus 24 Jonavos politechnikos mokyklos mokiniai ir 9 profesijos mokytojai bei vadovai, atsakingi už profesinį mokymą. Automobilų mechaniko, statybos verslo paslaugų teikėjo profesijos mokiniai ir jų profesijos mokytojai stažuosis Lenkijoje, higieninės kosmetologijos kosmetiko profesijos mokiniai ir mokytojai vyks į Ispaniją (Barseloną) ir virėjo ir barmeno profesijos mokiniai ir jų mokytojai vyks į Ispaniją (Valenciją).

Visus norinčius dalyvauti prašome užpildyti prašymus ir anketas. Jas galite gauti pas profesijos mokytojus.

Projekto biudžetas: 80.305,00Eur.

2018-06-05 Projekltų vadovė Erika Vaitkevičienė dalyvavo konferencijoje Romoje.

Š. m. gegužės 14- 16 d. projekltų vadovė Erika Vaitkevičienė dalyvavo konferencijoje Romoje. Ši eTwinning konferencija Italijoje Romoje suteikė galimybę užmegzti naujų pažinčių, susitikti su kolegomis ne tik iš Europos, bet ir iš Azerbaidžano, Moldovijos. Naujos pažintys ir bendradarbiavimas yra gera platforma naujoms idėjoms bei būsimiems eTwinning projektams.

Konferencija Italijoje buvo skirta mokyklos temai vystyti. Tai aktuali tema mūsų mokyklai, mokyklos mokytojams. Konferencijoje buvo naudingų patarimų, kaip paskatinti, padrąsinti, motyvuoti mokinius bendrauti tam tikromis temomis užsienio kalba. Tam reikia pasitelkti į pagalbą eTwinning platformą, susikurtti su mokiniais drauge įdomią temą ir dalytis įvairiomis mintimis ar laiškais tarpusavyje. Mokiniai bus labiau motyvuoti pvz., rašyti laišką realiam draugui ir gauti realų atsakymą. Mokymasis remiantis projektais (“Project-based Learning in the eTwinning School” Irene Pateraki) padės mokiniui XXI a. kitaip žvelgti į mokymosi procesą, nes gebėjimai apima asmeninę ir socialinę atsakomybę, planavimą, kritinį mąstymą, kūrybiškumą, gerus komunikavimo įgūdžius, tarpkultūrinį supratimą, vizualizavimą ir sprendimų priėmimą, žinoti, kaip ir kada panaudoti technologijas ir atrinkti tinkamą įrankį užduotims atlikti. Toks požiūris į ugdymosi procesą padės mokiniams lengviau įsitraukti į bendradarbiavimą, padrąsins reikšti mintis ir taps aktyvūs, mokykla labiau atitiks realų gyvenimą. Taigi, kuo daugiau mokytojų bus įtraukti į eTwinning projektus, tuo daugiau mokiniai galės bendrauti su savo bendraamžiais, dalintis savo mintimis, patirtimi, pastebėjimais. Užmegzti kontaktai su konferencijos dalyviais iš Bulgarijos, Švedijos ir Anglijos, su kuriais ateityje bandysime kurti bendrus projektus.

Norime labai padėkoti konferencijos organizatoriams, pranešėjams bei koordinatoriams už jų profesionalumą, nuoširdų bendravimą, rūpestį, puikiai surengus konferenciją, perteikiant žinias bei teigiamą patirtį.

2018-05-10 eTwinning live projekto idėja gimė Krokuvoje

eTwinning live projekto idėja gimė Krokuvoje 2017 m. spalio mėn. Projekto iniciatorė – Jonavos politechnikos vyresnioji profesijos mokytoja Vida Idikaitė. Projektas sukurtas drauge su Salamankos mokyklos mokytoju Jose Ramon Martin Abad. Projekto mentorė ir draugiški pagalbinkai – Erika Vaitkevičienė, Jonavos politechnikos mokyklos projektų vadovė ir antro kurso virėjai mokymo programos mokiniai.

Darbų padaryta išties nemažai. Jonavos politechnikos mokykloje per technologijos pamokas buvo sukurti 7 video filmai apie Viduržemio jūros patiekalų gamybos procesą: 1. Creps filled with duxelle; 2. Cream – filled pastry ,,Miguelitos“.; 3.Pesto with spaghetti; 4. Pasteis de balem; 5. Hummus; 6. Falafel; 7. Gaspačio soup.

Patiekalus gamino antro kurso mokiniai virėjai. Dažnas svečias buvo ir mokyklos projekto vadovė, draugiška pagalbininkė ir mentorė Erika Vaitkevičienė. Mokytojai Jose Ramon Martin Abad ir Vida Idikaitė bendradarbiavo virtualioje erdvėje, papildydami receptūras nuotraukomis ir video medžiaga. e Twinning live projekto pagalba Jonavos politechnikos mokiniai susipažino su Viduržemio jūros regiono patiekalų maisto ruošimo ypatumais.

Viena iš dinamiškiausių projektų idėjų buvo – susipažinti su mažų restoranų organizavimu, patiekalų parinkimu. Mokytoja Vida Idikaitė su mokiniais dalyvavo mokymuose ,,Lietuvos – Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui‘.

Projekto metu buvo sukurtas renginys, atspindintis ne tik Lietuvos tradicijas ir kultūrą, tačiau ir Lietuvos kulinarinį paveldą. Šis renginys vadinasi ,,Easter egg arts‘ ir vyko balandžio 4 d..

Mokiniams yra įdomi pasaulio ir Europos virtuvė. Viduržemio jūros regiono patiekalai yra mėgstami Lietuvoje, o kai kurie patiekalai yra ypač populiarūs, pvz. avinžirnių užtepėlės, spagečiai su šviežių žolelių ,,pesto“ padažu, šalta pomidorų sriuba ,,gaspačio“ ir kt.

Sėkmingai įvykdžius eTwinning live etapą su projektų vadove Erika Vaitkevičiene, ruošiamės sekančiam žingsniui – dalyvauti ERASMUS + programoje.

Projekto filmukai Youtube kanale

2018-01-22 "Pabėgėlių ir imigrantų įtraukimas į darbo rinką. Suomijos patirtis“
"Pabėgėlių ir imigrantų įtraukimas į darbo rinką. Suomijos patirtis“

Š. m. sausio 8 – 12 dienomis Jonavos politechnikos mokyklos projektų vadovė Erika Vaitkevičienė ir socialinė pedagogė Jurgita Lukaševičienė dalyvavo Šiaurės šalių ministrų tarybos Nordplus projekte ir vyko į parengiamąjį vizitą Suomijoje, Kajaani mieste. Vizito tikslas buvo užmegzti glaudesnius ryšius su Suomijos Kainuu profesine mokykla ir bendradarbiauti rengiant projektą „Pabėgėlių ir imigrantų įtraukimas į darbo rinką“.

Emigracijos ir imigracijos nesustabdomas procesas skatina formuoti tolerantišką visuomenę kitos tautos, rasės ir religijos žmonėms. Kadangi rajone turime Ruklos pabėgėlių centrą, nusprendėme rašyti bei tikimės įgyvendinti projektą susijusį su pabėgėliais ir imigrantais. Lietuvoje susiduriame su sunkumais dirbant su asmenimis, kurie nekalba mūsų gimtąją kalba, dažnai nekalba bet kokia mums žinoma užsienio kalba. Dažnai pabėgėliai neturi jokio išsilavinimo, menkus darbinius įgūdžius, todėl jiems sunku integruotis į mūsų visuomenę, neretai dar sunkiau į darbo rinką. Su iššūkiais susiduriame ir mes, mums trūksta patirties, kaip juos mokyti, įtraukti į darbo rinką. Kainuu profesinė mokykla organizuoja imigrantų ir pabėgėlių integracijos mokymus, jie turi patirties ir sutiko ja pasidalinti su mūsų įstaiga.

Vizitas užtruko tris dienas. Susitikimo metu buvo pristatyta Jonavos politechnikos mokyklos veikla, sunkumai su kuriais susiduriame. Kainuu profesinės mokyklos direktorius Raimo Sivonen papasakojo apie įvykusias reformas Suomijos švietimo sistemoje, kaip tai palietė jų įstaigą. Diskutavome pabėgėlių ir imigrantų tematika. Lankėmės mokyklos darbo vietose, stebėjome mokytojų darbą dirbant su pabėgėliais ir imigrantais. Visas mokymas vyksta tik suomių kalba. Mokymas vyksta 2 dienas klasėje, 3 dienas praktikos vietoje. Testavimų metu, yra išaiškinama, kokie yra studentų polinkiai, kokius darbinius įgūdžius jie jau turi, tuomet jie yra skirstomi į grupes ir suomių kalbos mokosi per profesinį mokymą. Kalbos kursai yra skiriami visiems imigrantams ar pabėgėliams, jie trunka nuo trejų iki penkerių metų. Klasėje dirba 2 mokytojai: profesijos mokytojas moko profesijos dalykų suomių kalba, o kalbos mokytojas verčia viską ir vaizdžiai atkartoja supaprastinta suomių kalba pvz.: ,,sukdamas šį varžtą...“ supaprastiname: ,,suku varžtą...“, tokia kalbos mokymo metodika yra tikrai pasiteisinusi, mokiniai tuo pačiu metu išmoksta tiek kalbos, tiek amato.

Paskutinę vizito dieną aptarėme rezultatus ir tolesnius veiksmus, susijusius su projekto paraiška. Ateityje planuojame sukurti mokymo modulius keliomis užsienio kalbomis, pritaikant Suomijos patirtį, tikėdamiesi, kad į mūsų šalį atvykusiems imigrantams ir pabėgėliams bus lengviau integruotis į mūsų visuomenę bei darbo rinką.

Nuoširdžiai dėkojame Suomijos partneriams tarptautinių projektų vadovui Risto Virkuunen, direktoriui Raimo Sivonen bei mokytojams Larisai Heikinnen, Outi Piirainen ir kt. už jų profesionalumą, nuoširdų bendravimą, rūpestį.

Jurgita Lukaševičienė ir Erika Vaitkevičienė
Foto Erikos Vaitkevičienės

2017-03-31 AKTYVIOMS PROJEKTO VEIKLOMS PASIBAIGUS…

Jonavos politechnikos mokyklos bendruomenė stiprina savo tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą nuolat dalyvaudama ES finansuojamose programose. 2016 metais pateiktai paraiškai projekto “Profesinio mokymo metodologija: dualinis mokymas ir pameistrystė” Nr. 2016-1-LT01-KA102-022771 buvo skirta programos Erasmus + pagrindinio veiksmo KA1 (Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme) dotacija. Šis projektas ypatingas tuo, kad apima rekordiškai didelį mokyklos dalyvių skaičių ir keletą mobilumo veiklų skirtingose ES šalyse.

Šiuolaikinė visuomenė nuolat patiria pokyčius, o tai ypač jaučiama darbo rinkoje. Dažnai jaunas žmogus, ką tik įgijęs išsilavinimą, susidūria su nemenku iššūkiu, ieškodamas tinkamos ir patinkančios darbo vietos. Pagrindine priežastimi, nurodama darbdavių, tampa darbinės praktinės patirties stoka. Dauguma Europos valstybių, siekdamos spręsti darbo patirties problemą, profesiniame rengime pasitelkia dualinio mokymo sistemą. Kuo ji ypatinga? Dualinę profesinio mokymo sistemą sudaro dvi dalys: teorinė dalis profesinio mokymo įstaigoje (1/3) ir praktinė dalis (2/3) įmonėje. Tokiu būdu jauni žmonės įgyja reikalingų praktinių įgūdžių, o įmonės gauna jaunus kvalifikuotus darbininkus, turinčius įmonei reikalingą kvalifikaciją. Praktikos metu jauniems žmonėms suteikiama galimybė parodyti, ko jie verti ir kokias ateities perspektyvas gali turėti, nepaisant to, kad dar neįgiję pakankamos praktinės patirties. Pameistrystė – toks mokymo būdas, kai mokinys profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų įgyja darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ir kt. Teorinis mokymas gali būti vykdomas profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje mokykloje.

EK atstovų nuomone dualinis mokymas ir pameistrystė padeda spręsti didelio jaunimo nedarbo problemą. Pirmiausia, tai labai naudinga pačiam moksleiviui, nes paruošia jį darbo rinkai. Nors dažnai besimokantis ir praktiką atliekantis jaunas žmogus pasilieka toje įmonėje, tačiau ir nepasilikęs dirbti, jis, ieškodamas darbo jausis tvirčiau, nes pakankamai daug laiko skyrė savo profesijos žinių pritaikymui praktikoje. Antra, tai naudinga ir darbdaviams, nes jie turi galimybę atsirinkti pačius geriausius darbuotojus. Galiausiai laimi visi: ir būsimi darbo rinkos dalyviai, ir darbdaviai, ir valstybė. Pastebėta, kad ES valstybėse, kuriose jau seniai įgyvendinta dualinio profesinio mokymo sistema, mažiausias jaunimo nedarbo lygis. Tokiomis šalimis įvardijamos Vokietija ir Austrija.

Jonavos politechnikos mokykla – tai nuolat besikeičianti, ieškanti patrauklių mokiniams ir būsimiems jų darbdaviams profesinio rengimo formų. Siekdama susipažinti ir išanalizuoti minėtų dviejų šalių patirtį taikant dualinio mokymo sistemą, o taip pat stebėdama Lenkijos pastangas integruoti pameistrystę į savo profesinio rengimo sistemą, mokyklos bendruomenė parengė projektą, kuris apimtų ir mokinių mokomąsias praktikas, ir mokytojų darbo stebėjimą, siekiant pasisemti gerosios patirties. Nors projekto vykdymas dėl savo apimties buvo nemenkas iššūkis tiek projekto vykdymo grupei, tiek jo dalyviams, galima pasidžiaugti sėkmingai įgyvendintomis veiklomis.

Pirmoji mokinių grupė į mokomąją praktiką Austrijoje (Karintijos žemėje) vyko rugsėjo – spalio mėn. 30 dienų mokomąją praktiką atliko 11 mokinių – įvairių profesijų (virėjų, padavėjų-barmenų, statybos verslo paslaugų teikėjų, elektros įrenginių elektromechanikų) atstovai. Mokydamiesi darbo vietoje mokiniai susipažino ne tik su dualinio mokymo sistema, pameistrystės principais, bet ir su austrišku gyvenimo būdu, istoriškai svarbiu kultūriniu Austrijos sostinės Vienos paveldu. Adas, virėjų profesijos mokinys, teigia:

„Vykau į Austriją patobulinti savo specialybės žinių ir įgauti gyvenimiškos patirties. Buvau paskirtas į 4-ių žvaigždučių viešbutį kartu su savo grupės mokine. Dirbome viešbučio restorane, ne viskas pavyko iš pirmo karto, bet patirties įgijome. Dirbome ne tik virejais, bet ir padavėjais. Dauguma personalo buvo draugiški ir mielai mums padėdavo. Susiradome naujų draugų. Labai patiko gamta, tyras oras ir kalnai.”

Jo grupės draugei Miglei pavyko pagerinti savo anglų kalbos žinias bei pramokti pagrindinius vokiškus žodžius. Mergina susipažino su paslaugiais, maloniais, inteligentiškais žmonėmis bei jų kultūra.

Elektros įrenginių elektromechanikų profesijos mokinys Paulius taip pat pritaria savo kelionės kolegoms, kad Austrijos žmonės labai mandagūs ir malonūs. Jam užsienyje praleistas laikas neprailgo, nes vaikinas ne tik gilino profesines žinias bei įgūdžius, bet ir patyrė smagių laisvalaikio akimirkų.

Mokinius nuolat globojo Jonavos politechnikos mokyklos užsienio partnerė – BVÖ Bildungsberatung & Vermittlungsagentur GmbH vadovė Aldona Biedermann, kurią mokiniai praminė Austrijos mama.

Mokinių rudens atostogų metu su Vokietijos profesinio rengimo sistema turėjo galimybę susipažinti ir 3 mokytojai – maisto ruošimo profesijos mokytoja Vida Idikaitė, ekonomikos vyresnioji profesijos mokytoja Jolanta Vitkienė ir suvirintojų profesijos mokytojas Vidimantas Stonys. Mokytojų laukė įdomi stažuotė tiek profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo, tiek kultūrine prasme. Nors mokytojų išvyka vyko mokinių rudens atostogų metu, tačiau rudenėjantis Berlynas paliko neišdildomą įspūdį. Mokytojus priėmė ir globojo Infeba e.V. – ilgametis mūsų mokyklos partneris Vokietijoje.

Pasak stažuotėjė dalyvavusių mokytojų, projekto dalyviai tuėjo galimybę tobulinti ne tik profesines kompetencijas, bet ir stiprinti tam tikras vertybes – toleranciją, atvirumą viskam, kas nauja, savita, įdomu, pasitikėjimą savo kūrybinėmis galiomis, dalijimąsi sumanymais, mintimis, požiūriais, norą kurti ir išbandyti naujas darbo priemones ir galimybes profesinėje veikloje. Pasak mokytojų, Vokietijos vyriausybė tam tikromis mokestinėmis priemonėmis skatina verslo atstovus prisidėti prie profesinio rengimo, sudarant sąlygas profesinio rengimo mokiniams įgyti praktinio darbo patirties darbo vietoje. O pameistrystės tradicijos Vokietijoje puoselėjamos dar nuo viduramžių cechų laikų.

Lapkričio pabaigoje į praktiką Hamburgo mieste Vokietijoje išvyko antroji vienuolikos mokinių grupė. Į mokomąją praktiką vyko 4 profesijų mokiniai (virėjų, padavėjų-barmenų, suvirintojų ir automobilių mechnikų) kartu su lydinčiąja mokytoja Sigita Grybauskiene. Mokydamiesi darbo vietoje mokiniai susipažino ne tik su dualinio mokymo sistema, pameistrystės principais, bet taip pat pažino kalėdiškai pasipuošusį ir džiaugsmingai Adventą išgyvenantį Hamburgą. Mokinių įspūdžius bent iš dalies atspindi užfiksuotos viešnagės akimirkos. Džiugu, kad Jonavos politechnikos mokyklos mokinių žinios ir praktinis pasirengimas vietos darbdaviams paliko labia gerą įspūdį. Du mokiniai, virėjų profesijos mokinė Silvija ir suvirintojų profesijos mokinys Tomas, sulaukė kvietimo atlikti baigiamąją 3 menesių praktiką Hamburge, kur šiuo metu sėkmingai darbuojasi.

Gruodžio pradžioje Austrijoje, Karintijos žemėje kvalifikaciją kelė 3 mokytojos, ugdančios skirtingų profesijų mokinius. Dalė Petravičienė, statybos darbų profesijos mokytoja metodininkė, Kristina Rimolaitienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, ir Ingrida Trasykienė, fizikos vyr. mokytoja. Jos aplankė keletą Karintijos žemės mokyklų, teikiančių profesinio mokymo paslaugas, taip pat susitiko su verslo įmonių atstovais, domėjosi kultūriniu Austrijos gyvenimu ir paveldu. Mokytojos įgyta pairtimi mielai pasidalino su kolegomis, savo įspūdžius trumpai pristatė visai bendruomenei:

„Austrija pasitiko kvapą gniaužiančiais peizažais – jaukios kalnų trobelės, didingi, tačiau sniego patalu dar neužkloti kalnai, maži kaimeliai ir nuoširdūs žmonės. Kelionės tikslas – aplankyti Austrijoje esančias profesines mokyklas, susipažinti su kolegų darbu, mokymo metodika bei pamatyti Austrijos dualinio mokymo ir pameistrystės tradicijas, kurios gyvuoja jau nuo I-ojo Pasaulinio karo. Pagilinome užsienio kalbų įgūdžius, pažinome Austrijos kultūrą ir papročius, į Lietuvą parsivežėme begales įspūdžių, naujų pažinčių būsimiems bendradarbiavimams bei pagilintas profesines žinias.” Mokytojos akcentavo, kad būsimieji profesinio rengimo įstaigų ugdytiniai, dar pries pradėdami mokytis tam tikros profesijos, privalo susirasti darbo vietą, kurioje turės galimybę kaupti praktinio darbo patirtį, t.y. vyks antroji profesinio rengimo pagal dualinę sistemą dalis.

Jonavos politechnikos mokykla šiemet užmezgė partnerystės ryšius su Centrum Wspierania Szkół-Europejskie Programy Edukacyjne Tomasz Walicki Spółka z.o.o., tačiau tikimasi, jog bendradarbiavimas pagal Erasmus+ programą tęsis ir ateityje, nes sužavėjo nuoširdus pono Tomasz rūpinimasis mūsų mokyklos praktikos dalyviais (mokiniais ir mokytojais).

Vasario pradžioje Lenkijoje stažavosi 3 mūsų mokyklos mokytojai – siuvimo vyresnioji profesijos mokytoja Ligita Galvydienė, elektros įrenginių elektromechanikų profesijos mokytoja Rita Muliarovienė ir suvirintojų profesijos mokytojas Pavelas Duličius. Stažuotė buvo įdomi ne tik profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo, bet ir kultūrine prasme. Centrum Ksztalcenia Praktycznego wydzial budowleny – mokykloje, kuri priėmė mūsų mokyklos pedagogus, buvo surengta diskusija su direktore apie ugdymo organizavimą Lenkijoje, bei aplankytos vietos mokyklos profesinio mokymo dirbtuvės.

Kartu su mokytojais į mokomąją praktiką ilgesniam mėnesio trukmės laikotarpiui ir vyko 3 profesijų mokiniai (elektros įrenginių elektromechanikų, suvirintojų ir automobilių mechanikų) kartu su lydinčiuoju mokytoju Tadu Musiejumi. Mokydamiesi darbo vietoje 8 mokiniai susipažino su mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) principais, o taip pat turėjo galimybę pažinti svarbiausius Mažiosios Lenkijos vaivadijos lankytinus objektus, pasivaikščioti senojoje Lenkijos sostinėje Krokuvoje, su kuria glaudžiai siejasi ir Lietuvos istorija.

Išsamiais projekto įspūdžiais ir rezultatais pasidalinta baigiamojoje projekto dienoje kovo 30 dieną. Mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė džiaugėsi sėkmingai dirbančia projekto įgyvendinimo komanda ir puikiai pavykusiomis mobilumo veiklomis. Savo ir savo grupės draugų patirtimi dalijosi į Austriją vykęs virėjų profesijos II kurso mokinys Adas Arulis, Vokietijoje praktiką atlikusi padavėjų- barmenų profesijos II kurso mokinė Sandra Griškevičiūtė, iš Lenkijos grįžęs automobilių mechanikų profesijos III kurso mokinys Valentinas Račkauskas. Maisto ruošimo profesijos mokytoja Vida Idikaitė, statybos darbų profesijos mokytoja metodininkė Dalė Petravičienė ir siuvimo vyresnioji profesijos mokytoja Ligita Galvydienė supažindino su įgyta darbo stebėjimo patirtimi Vokietijoje, Austrijoje ir Lenkijoje, tokiu būdu savo kolegoms iš Jonavos politechnikos mokyklos ir svečiams iš Kėdainių profesinio rengimo centro sudarydamos galimybę palyginti dualinio mokymo bei pameistrystės sistemos taikymo panašumus ir skirtumus. Viešnios iš Jonavos Jaronimo Ralio gimnazijos profesionaliai atliko keletą kūrinių, pradžiugindamos visus renginio dalyvius.

Projekto vykdymo komanda nuoširdžiai dėkinga visiems, kurie prisidėjo ne tik prie baigiamojo sklaidos renginio organizavimo, tačiau ir rengiant paraišką, vykdant mobilumo vizitus ir atliekant visus kitus su projekto įgyvendinimu susijusius darbus. Tikimasi, kad pažintis su dualinio mokymo ir pameistrystės sistema turės galimybę tęstis ir ateityje.

Porjektų vadovė Rasa Striupaitienė

2017-03-13 Kovo 8 dieną iš mokomosios praktikos Lenkijoje grįžo paskutinė 8 mokinių grupė.

Kovo 8 dieną iš mokomosios praktikos Lenkijoje grįžo paskutinė 8 mokinių grupė. Jonavos politechnikos mokykla gali pasidžiaugti ir sėkmingai pasibaigusiais mokinių bei mokytojų mobilumais Lenkijoje pagal projektą “Profesinio mokymo metodologija: dualinis mokymas ir pameistrystė” Nr. 2016-1-LT01-KA102-022771, kuriam buvo skirta programos Erasmus + pagrindinio veiksmo KA1 (Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme) dotacija.

Tai pirmas kartas, kai Jonavos politechnikos mokykla bendradarbiauja su Centrum Wspierania Szkół-Europejskie Programy Edukacyjne Tomasz Walicki Spółka z.o.o., tačiau tikimasi, jog bendradarbiavimas pagal Erasmus+ programą tęsis ir ateityje.

Vasario pradžioje Lenkijoje taip pat stažavosi 3 mūsų mokyklos mokytojai – siuvimo profesijos mokytoja Ligita Galvydienė, elektros įrenginių elektromechanikų profesijos mokytoja Rita Muliarovienė ir suvirintojų profesijos mokytojas Pavelas Duličius. Stažuotė buvo įdomi ne tik profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo, bet ir kultūrine prasme.

Į mokomąją praktiką vyko 3 profesijų mokiniai (elektros įrenginių elektromechanikų, suvirintojų ir automobilių mechnikų) kartu su lydinčiuoju mokytoju Tadu Musiejumi. Mokydamiesi darbo vietoje mokiniai susipažino su mokymosi darbo vietoje (pameistrystės) principais, o taip pat turėjo galimybę pažinti svarbiausius Mažiosios Lenkijos vaivadijos lankytinus objektus, pasivaikščioti senojoje Lenkijos sostinėje Krokuvoje, su kuria glaudžiai siejasi ir Lietuvos istorija.

Mokinių bei mokytojų įspūdžiai ir viešnagės akimirkos perteikiamos keletoje fotonuotraukų.

Išsamiais projekto įspūdžiais ir rezultatais planuojama pasidalinti baigiamojoje projekto dienoje kovo pabaigoje.

Projektų vadovė Rasa Striupaitienė

2017-02-03 Mokomoji praktika Lenkijoje

Šią savaitę į mokomąją praktiką, kuri vyks š.m. vasario 5 – kovo 8 d., ir mokytojų stažuotę, kuri truks vasario 5 – 11 d., Nowy Sącz, Lenkijoje pagal Erasmus + programos mobilumo projektą Nr. Nr. 2016-1-LT01-KA102-022771 „ Profesinio mokymo metodologija: dualinis mokymas ir pameistrystė” išlydėsime:
automobilių mechanikų profesijos mokinius – Gustą Misiūną, Valentiną Račkauską, Lauryną Raškauską ir Donatą Vitovą;
suvirintojų profesijos mokinius – Joną Grinį ir Martin Konkovą;
elektros įrenginių elektromechanikų profesijos mokinius – Edviną Grinių ir Deividą Griškevičių;
ir
suvirintojų profesijos mokytoją Pavelą Duličių,
siuvimo vyresniają profesijos mokytoją Ligitą Galvydienę,
elektros įrengimų elektromechanikų profesijos mokytoją Ritą Muliarovienę.

Projektų vadovė R. Striupaitienė

2017-01-03 Jonavos politechnikos mokykla gali pasidžiaugti ir sėkmingais mokinių ir mokytojų mobilumais Vokietijoje

Pasibaigus seniesiems 2016 metams Jonavos politechnikos mokykla gali pasidžiaugti ir sėkmingais mokinių ir mokytojų mobilumais Vokietijoje pagal projektą “Profesinio mokymo metodologija: dualinis mokymas ir pameistrystė” Nr. 2016-1-LT01-KA102-022771, kuriam buvo skirta programos Erasmus + pagrindinio veiksmo KA1 (Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme) dotacija.

Infeba e.V. – ilgametis mūsų mokyklos partneris Vokietijoje. Ši organizacija pasiūlė 3 mokytojams – maisto ruošimo profesijos mokytojai Vidai Idikaitei, ekonomikos vyresniajai profesijos mokytojai Jolantai Vitkienei ir suvirintojų profesijos mokytojui Vidimantui Stoniui įdomią stažuotę tiek profesinių žinių ir įgūdžių atnaujinimo, tiek kultūrine prasme. Nors mokytojų išvyka vyko mokinių rudens atostogų metu, tačiau rudenėjantis Berlynas paliko neišdildomą įspūdį.

Prieš pat Kalėdas namo sugrįžo ir 11 mokinių, turėjusių galimybę atlikti mokomąją praktiką Hamburge. Į mokomąją praktiką vyko 4 profesijų mokiniai (virėjų, padavėjų-barmenų, suvirintojų ir automobilių mechnikų) kartu su lydinčiąja mokytoja Sigita Grybauskiene. Mokydamiesi darbo vietoje mokiniai susipažino ne tik su dualinio mokymo sistema, pameistrystės principais, bet taip pat pažino kalėdiškai pasipuošusį ir džiaugsmingai Adventą išgyvenantį Hamburgą. Mokinių įspūdžius bent iš dalies atspindi užfiksuotos viešnagės akimirkos.

Šiuo metu mokomajai praktikai Lenkijoje ruošiasi 8 mūsų mokyklos mokiniai bei jų lydintysis mokytojas, o taip pat savaitės stažuotės laukia ir 3 mokytojai.

Projektų vadovė Rasa Striupaitienė

2016-12-05 Jonavos politechnikos mokyklos bendruomenė stiprina savo tarptautinius ryšius

Jonavos politechnikos mokyklos bendruomenė stiprina savo tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą nuolat dalyvaudama ES finansuojamose programose. 2016 metais pateiktai paraiškai projekto “Profesinio mokymo metodologija: dualinis mokymas ir pameistrystė” Nr. 2016-1-LT01-KA102-022771 buvo skirta programos Erasmus + pagrindinio veiksmo KA1 (Besimokančiųjų ir personalo mobilumas profesiniame mokyme) dotacija. Šis projektas ypatingas tuo, kad apima rekordiškai didelį mokyklos dalyvių skaičių ir keletą mobilumo veiklų skirtingose ES šalyse.

Nors projekto vykdymas dėl savo apimties yra nemenkas iššūkis tiek projekto vykdymo grupei, tiek jo dalyviams, galima pasidžiaugti sėkmingai įpusėjusiomis veiklomis. Šiuo metu jau yra baigtos visos mobilumo veiklos Karintijos žemėje Austrijoje, pasiūlytos mokyklos partnerio – VÖ Bildungsberatung&Vermittlungsagentur GmbH, vadovaujamos p.Aldonos Biedermann.

Rugsėjo – spalio mėn. 30 dienų mokomąją praktiką atliko 11 mokinių – įvairių profesijų (virėjų, padavėjų-barmenų, statybos verslo paslaugų teikėjų, elektros įrenginių elektromechanikų) atstovai. Mokydamiesi darbo vietoje mokiniai susipažino ne tik su dualinio mokymo sistema, pameistrystės principais, bet ir su austrišku gyvenimo būdu, istoriškai svarbiu kultūriniu Austrijos sostinės Vienos paveldu. Adas, virėjų profesijos mokinys, teigia:

„Vykau į Austriją patobulinti savo specialybės žinių ir įgauti gyvenimiškos patirties. Buvau paskirtas į 4-ių žvaigždučių viešbutį kartu su savo grupės mokine. Dirbome viešbučio restorane, ne viskas pavyko iš pirmo karto, bet patirties įgijome. Dirbome ne tik virejais, bet ir padavėjais. Dauguma personalo buvo draugiški ir mielai mums padėdavo. Susiradome naujų draugų. Labai patiko gamta, tyras oras ir kalnai.”

Jo grupės draugei Miglei pavyko pagerinti savo anglų kalbos žinias bei pramokti pagrindinius vokiškus žodžius. Mergina susipažino su paslaugiais, maloniais, inteligentiškais žmonėmis bei jų kultūra.

Elektros įrenginių elektromechanikų profesijos mokinys Paulius taip pat pritaria savo kelionės kolegoms, kad Austrijos žmonės labai mandagūs ir malonūs. Jam užsienyje praleistas laikas neprailgo, nes vaikinas ne tik gilino profesines žinias bei įgūdžius, bet ir patyrė smagių laisvalaikio akimirkų.

Gruodžio 2 dieną iš 5 dienų personalo stažuotės grįžo 3 mokytojos, ugdančios skirtingų profesijų mokinius. Dalė Petravičienė, statybos darbų profesijos mokytoja metodininkė, Kristina Rimolaitienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, ir Ingrida Trasykienė, fizikos vyr. mokytoja/ profesijos vyr. mokytoja, aplankė keletą Karintijos žemės mokyklų, teikiančių profesinio mokymo paslaugas, taip pat susitiko su verslo įmonių atstovais, domėjosi kultūriniu Austrijos gyvenimu ir paveldu. Mokytojos įgyta pairtimi mielai pasidalins su kolegomis, o savo įspūdžius trumpai pristato visai bendruomenei:

„Austrija pasitiko kvapą gniaužiančiais peizažais – jaukios kalnų trobelės, didingi, tačiau sniego patalu dar neužkloti kalnai, maži kaimeliai ir nuoširdūs žmonės. Kelionės tikslas – aplankyti Austrijoje esančias profesines mokyklas, susipažinti su kolegų darbu, mokymo metodika bei pamatyti Austrijos dualinio mokymo ir pameistrystės tradicijas, kurios gyvuoja jau nuo I-ojo Pasaulinio karo. Pagilinome užsienio kalbų įgūdžius, pažinome Austrijos kultūrą ir papročius, į Lietuvą parsivežėme begales įspūdžių, naujų pažinčių būsimiems bendradarbiavimams bei pagilintas profesines žinias.”

Šiuo metu mokomąją praktiką Vokietijoje atlieka 11 mūsų mokyklos mokinių. Savo įspūdžiais, tikimės, jie pasidalins grįžę kartu su personalo stažuotę jau baigusiais mokytojais.

Projektų vadovė Rasa Striupaitienė

2016-09-28 Jonavos politechnikos mokykla yra inovatyvi mokymo įstaiga, kurianti ir įgyvendinanti naujas profesinio mokymo programas

Jonavos politechnikos mokykla yra inovatyvi mokymo įstaiga, prisitaikanti prie darbo rinkos poreikių, kurianti ir įgyvendinanti naujas profesinio mokymo programas. Dėl šios priežasties mokykla tampa patraukli įvairių amžiaus grupių žmonėms, kurie gali pasirinkti jiems patinkančią profesiją. Turėdama gan didelį profesinio mokymo programų pasirinkimą, nemažą besimokančiųjų būrį, mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose ir projektuose. Floristų iniciatyvos ir aktyvumo dėka mokykla dalyvauja projekto „Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ apžiūroje-konkurse, kuris skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms išrinkti. Apžiūrą-konkursą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Politechnikos mokykla tapo viena iš šio konkurso nugalėtojų.

Rugsėjo 20–25 dienomis vyresnioji floristikos profesijos mokytoja, Danutė Arbočienė, kėlė kvalifikaciją praktikume Austrijoje „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Austrijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių patirtimi“. Mokymai kaip tik buvo skirti apžiūros-konkurso nugalėtojams, mokyklų pedagogams kuriantiems edukacines erdves ir projekto „Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ dalyviams. Mokymu metu susipažinta su teminiais Blumengärten Hirschstetten botanikos sodais, UNESCO saugomo Vachau slėnio regiono, mažų gyvenviečių želdinimo ir tvarkymo tradicijomis, bendruomenių požiūrių į vientisas erdves tarp visuomeninių (parkų, švietimo įstaigų) ir individualių valdų. Apsilankyta Melko vienuolyno prancūziško stiliaus parke, klintinių Alpių nacionaliniame parke, Kamptalio soduose ir Halštate apžiūrint krioklius, šaltinius, ežerus. Mokymuose buvo analizuojama alpinė flora ir alpinariumai, augalų augimo sąlygos kalnuose bei jų pritaikymo galimybės Lietuvos alpinariumuose, vandens tėkmių pritaikymas edukacinėse erdvėse bei vijokliniai augalai, lianos, vynmedžiai ir jų panaudojimas želdynuose bei veislės tinkamos auginti Lietuvoje. Praktikumas Austrijoje buvo turiningas, labai įdomus ir informatyvus. Mokytoja Danutė ne tik pati įgijo žinių šioje srityje, bet ir pasirengusi jomis dalintis su respublikos ar rajono pedagogais.

2016-09-19 Mokykla dalyvavo Kėdainių profesinio rengimo centro „EEE stipendijų programa“

Mūsų mokykla nuo šių metų pavasario iki pat rudens dalyvavo Kėdainių profesinio rengimo centro kartu su partneriais vykdytame Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „EEE stipendijų programa“ projekte „Profesinio mokymo mokinių pasiekimų gerinimas modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją“.

Rugsėjo 12-16 dienomis mokykloje vyko „Verslumo savaitė“, kurios metu sukurtų BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO, VERSLUMO bei FINANSINIO RAŠTINGUMO modulių dalys buvo integruojamos į bendrojo ugdymo ir profesinius mokomuosius dalykus.

BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO modulio dalis „Savęs pažinimas – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“ buvo išbandyta kartu su I bei II kurso automobilių mechanikų specialybės mokiniais. Užsiėmimų metų mokyklos bibliotekininkė R. Masalskienė bei vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja K. Rimolaitienė mokiniams pristatė BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO modulį, aptarė, kas yra savęs pažinimas, kodėl bendraujant su klientais yra būtina pažinti save ir kitus, kodėl svarbu ir būtina mokytis save vertinti tinkamai.

Ekonomikos vyresnioji mokytoja M. Samukėnienė kartu su mokyklos vyr. finansininke Regina Migauskiene mokiniams pristatė FINANSINIO RAŠTINGUMO MODULĮ: pinigų istorinė raida, pinigų savybės bei funkcijos. Naudodama vaizdinę medžiagą ekonomikos mokytoja supažindino mokinius su pirmųjų pinigų atsiradimo istorija, jų raida bei įvairove nuo natūrinių mainų iki elektroninių pinigų šiandien, papasakojo apie pinigų savybes bei funkcijas. Vyr. finansininkė suteikė žinių kaip atpažinti tikrus eurus nuo padirbtų, kokie yra banknotų apsaugos požymiai. Vyko video filmo peržiūra.

Informatikos vyresnioji mokytoja J. Vitkienė bendradarbiaudama su mokyklos pavaduotoja infrastruktūrai Ilona Liaukšaite mokinius supažindino su verslumo galimybėmis ir per informatikos pamokas kūrė vizitines korteles.

Užsiėmimų metu mokiniai buvo susidomėję, noriai analizavo pateiktą mokymo medžiagą, atliko praktines užduotis, o po užsiėmimų teigė, kad veikla buvo jiems, kaip būsimiems specialistams, tikrai naudinga.

2016-06-23 Jonavoje įvyko antrasis partnerių susitikimas
Jonavoje įvyko antrasis partnerių susitikimas pagal Kėdainių profesinio rengimo centro projektą Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-034 „Profesinio mokymo mokinių pasiekimų gerinimas modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją“. Projekte dalyvaujanti Kėdainių PRC mokytoja supažindino su dar vienu iš trijų kuriamų modulių – verslumo moduliu. Elektrėnų PMC ir Jonavos PM atstovės pasidalino savo mintimis bei pasiūlymais, aptarė tolimesnes veiklas.
2016-05-30 Jonavos politechnikos mokykla bei Elektrėnų profesinio mokymo centras

Jonavos politechnikos mokykla bei Elektrėnų profesinio mokymo centras partnerių teisėmis dalyvauja Kėdainių profesinio rengimo centro projekte Nr. EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-034 „Profesinio mokymo mokinių pasiekimų gerinimas modernizuojant ugdymo turinį ir tobulinant švietimo darbuotojų kvalifikaciją“. Mūsų mokyklos darbo grupė šiame projekte: lietuvių k. vyresn. mokytoja K. Rimolaitienė, ekonomikos ir informacinių technologijų vyresn. profesijos mokytoja J. Vitkienė, ekonomikos vyresn. profesijos mokytoja M. Samukėnienė, projektų vadovė D. Skebienė.

Š.m. gegužės 13 d. Kėdainiuose vyko įžanginis seminaras „Profesinio mokymo ypatumai Norvegijoje“ (lektoriai: Ragnar Johansen, Norvegijos nepriklausomų mokyklų asociacijos prezidentas, Alesund meno mokyklos direktorius; Rima Pužauskaitė, Kėdainių PRC profesijos vyr. mokytoja) bei š.m. gegužės 25 d. 1-asis iš trijų pagal projekto veiklų planą partnerių susitikimas Elektrėnuose. Kitas susitikimas planuojamas Jonavoje. Paskutinis – Kėdainiuose. Pareiškėjo bei partnerių darbuotojų mainų vizitų tikslas - bendradarbiaujant metodiškai įvertinti numatomas modernizuoti mokymo programas bei pateikti pasiūlymus dėl kuriamų mokymo modulių turinio bei rekomenduojamų naudoti mokymo metodų.

Du metus trukęs Kauno MPPMC koordinuojamas Erasmus+ programos mobilumo projektas „Praktinis mokymas Europoje“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000159 baigėsi...

Š.m. gegužės 29 d. grįžo paskutinė dalyvavusi projekte mūsų mokyklos PB 14/3 mokinė Dovilė Kemzūraitė. Ji atliko praktiką Sandefjord mieste, Norvegijoje. Dovilė labai džiaugiasi galėjusi pasisemti padavėjos-barmenės darbo patirties užsienyje ir teigia: „Įspūdžiais, kuriuos teko patirti, likau sužavėta“.

Esame be galo dėkingi Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui už suteiktą galimybę būti projekto partneriais bei įgytą mokinių patirtį įvairiose Europos šalyse.

2016-04-05 Š.m. gegužės 10 dieną V/PB-15/3 ir V/PB-14/3 mokiniai, projektų baigiamajame sklaidos renginyje

Š.m. gegužės 10 dieną V/PB-15/3 ir V/PB-14/3 mokiniai, lydimi maisto ruošimo vyr. profesijos mokytojos Sigitos Grybauskienės bei projektų vadovės Daivos Skebienės, dalyvavo Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro organizuotame Erasmus+ programos 2014-2016 m.m. vykdytų mobilumo projektų baigiamajame sklaidos renginyje. Dalyviai – projektuose dalyvavę įvairių Lietuvos profesinių mokyklų mokiniai ir mokytojai, pristatę savo praktikos įspūdžius ir patirtį, sukauptą užsienio šalių mokymo institucijose. “Skaniausia” renginio dalis – Europos šalių patiekalų degustacija.

Mokytoja prisiminė smagią ir naudingą patirtį, mokiniai susitiko bei pabendravo su draugais, kartu dalyvavusiais projekte “Praktinis mokymas Europoje” Nr. 2014-1-LT01-KA102-000159, o dar nevykę į praktiką užsienyje pasisėmė motyvacijos naujiems iššūkiams.

2016-04-05 Š. m. kovo 31 - balandžio 3 d. Rygoje vyko programos eTwinning tarptautinis profesinės raidos seminaras

Š. m. kovo 31 - balandžio 3 d. Rygoje vyko programos eTwinning tarptautinis profesinės raidos seminaras, skirtas matematikos projektams kurti, kuriame dalyvavo ir mūsų mokyklos matematikos vyr. mokytoja I. Čelombijeva. Mokytoja turėjo galimybę daugiau sužinoti apie programos „eTwinning“ projektus bei naudojamus programų (pvz. „eTwinning Live“, „TwinSpace“) ir kitus IKT įrankius, susirasti kontaktų būsimiems „eTwinning“ projektams, padiskutuoti ir pasidalinti patirtimi su kitais mokytojais.

Seminaro metu buvo suteikta galimybė bendrauti, bendradarbiauti, kurti projektus virtualioje aplinkoje www.etwinning.net . Dalyviai gavo daugiau konkrečių idėjų, kaip įtraukti mokinius į veiklą erdvėje „TwinSpace“ ir pan. Už dalyvavimą seminare įteikti sertifikatai.

2016-03-20 Stažuotė Danijoje pagal Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro projektą “Praktinis mokymas Europoje”

Nuo 2016 m. vasario 8 d. iki kovo 12 d. į stažuotę Danijoje kartu su 7 mokiniais iš Kauno maisto pramonės ir prekybos centro , 3 mokiniasi iš Šiaulių profesinio rengimo centro bei 3 Alytaus PRC mokiniais buvo išvykusios ir 2 mūsų mokyklos V/PB 14/3 gr. mokinės – Silvija Čekanavičiūtė ir Ramunė Aleknaitė. Praktika vyko Slagteriskolen Uddannelsescentret i Roskilde profesinėje mokykloje. Joje veikia ir mokomasis viešbutis bei restoranas, kuriame mokiniai išbandė jau turimą patirtį bei įgijo naujų įgūdžių.

Kelionė į Daniją mokinėms padarė įspūdį ir buvo labai naudinga tiek profesine, tiek pažintine prasme. Paskaitų ir praktikos metu jos sužinojo daug naujo, ko Lietuvoje dar nesimokė. Danijoje ne tik dirbo ir mokėsi, bet taip pat turiningai leido laisvalaikį. Sostinėje Kopenhagoje ir kitur aplankė daug žymių vietų, patyrė malonių įspūdžių, praplėtė anglų kalbos žinias ir savo akiratį, sutiko naujų draugų. Merginos dėkoja mokyklai už šią kelionę ir suteiktą galimybę pamatyti ir patirti kažką naujo ir kitokio. Europass mobilumo dokumentai bei sertifikatai patvirtina įgytą tarptautinę patirtį.

2015-12-10 Įspūdžiai iš Latvijos

Tęsiant mobilumo vizitus pagal Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro vykdomą Erasmus+ programos mobilumo projektą „Praktinis mokymas Europoje“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000159, š.m. spalio 27 d. – lapkričio 27 d. V/PB14/3 grupės mokinė Gintarė Eimulytė kartu su Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro, Šiaulių profesinio rengimo centro bei Alytaus profesinio rengimo centro mokiniais vyko į 5 savaičių stažuotę Latvijoje, Rygos profesinio mokymo centre „Tūrisma un radošās industrijas tehnikums“.

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (vert. Rygos turizmo ir kūrybinės pramonės inžinerijos kolegija) yra Latvijos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldi institucija, kuriai suteiktas profesinio mokymo centro statusas. Įstaigoje vykdomos maisto, maitinimo, svetingumo ir turizmo, mados ir stiliaus, interjero dizaino mokymo programos. Mokosi daugiau negu 2000 mokinių.

Stažuotės metu visi projekto dalyviai įgijo naujų praktinių įgūdžių ir tarptautinės darbo patirties bei patobulino bendruosius gebėjimus. Laisvalaikiu dalyviams buvo organizuota kultūrinė – pažintinė veikla. Europass mobilumo dokumentai bei sertifikatai patvirtins apie įgytą tarptautinę patirtį.

Gintarė: „Asmeniškai aš patyriau labai įdomią praktiką, dirbau labai geram ir nuostabiam restorane “KALKŲ VARTAI”. Pats šefas labai įdomus ir kūrybingas žmogus, kolektyvas taip pat buvo nuostabus“. Latvijoje ne tik buvome mokykloje ir fabrike, bet vykome ir į ekskursijas. Būdami ten įgijome ne tik praktikos, bet ir susipažinome su Latvijos kultūra. Tikrai galime pasakyti, kad visada turėjome ką veikti“.

Už vizitus ir šiltą bendradarbiavimą dėkojame Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui.

Kiti vizitai numatomi 2016 m. vasario mėn. į Daniją ir balandžio mėn. į Norvegiją. Mieli mokiniai, būkite aktyvūs, sekite informaciją.

2015-05-30 “Floristo profesinių kompetencijų tobulinimas kūrybinio proceso metu“

“Floristo profesinių kompetencijų tobulinimas kūrybinio proceso metu“

Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000058

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-09-01 iki 2015-08-31.

Programa:

Erasmus+:Leonardo da Vinci (mobilumo projektai)

Projekto partneriai:

Jonavos politechnikos mokykla (dotacijos gavėjas)

infeba - Institut für europäische Bildungsprogramme, Hamburg (priimantysis partneris)

Santrauka

Projekto dalyviai :

 • 10 Jonavos politechnikos mokyklos mokinių, kurios mokosi pagal floristo mokymo programą (440021513);
 • 1 floristikos profesijos mokytoja.

10 mokinių į Vokietiją praktikai vyko 3 savaitėms, floristikos profesijos mokytoja - 1 savaitei. Projekto tikslas –floristo specialybės mokinių praktinių žinių ir įgūdžių tobulinimas, siekiant kūrybiško ir kokybiško darbo rezultato bei profesijos mokytojos technologinių kompetencijų tobulinimas.

Uždaviniai:

 1. Stiprinti mokinių profesines kompetencijas ir gerinti praktinio mokymo kokybę.
 2. Ugdyti pagrindines kompetencijas per profesinį mokymą realioje darbo vietoje.
 3. Skatinti mokinių ir mokytojos domėjimąsi savo profesija, norą nuolat tobulinti savo kompetencijas.
 4. Ugdyti mokinių ir mokytojos kūrybiškumą ir novatoriškumą.
 5. Tobulinti profesijos mokytojos technologines kompetencijas

11 projekto dalyvių įgijo naujų praktinių įgūdžių bei patobulėjo jų profesinės veiklos kokybiniai ir kūrybiniai rodikliai.

Mobilumas padėjo projekto dalyviams geriau įvertinti savo pasirinktos profesijos naudą, apsibrėžti savo karjeros planus ir suvokti, kad sėkmingą įsidarbinimą ir karjeros galimybes lemia mokymosi ir stažuotės metu įgytos kompetencijos, atitinkančios dabartinius darbo rinkos reikalavimus bei sugebėjimas prisiimti atsakomybę už savo karjerą. Turima tarptautinė darbo patirtis leis mokiniams įsidarbinti Lietuvos ar Europos įmonėse,ar tęsti studijas aukštesnio lygmens mokymo įstaigose.

Projekto eiga:

2014 m. rugsėjo 29 – spalio 5d. - projekto dalyvių atranka.

Kvietimas dalyvauti atrankoje. Kvietimą rasite čia

2015 m. vasario 15 – kovo 7 d. vyko Erasmus+ Leonardo da Vinci mobilumo vizitas į Vokietiją, kuriame dalyvavo 10 Jonavos politechnikos mokyklos mokinių, kurie mokosi pagal floristo profesinio mokymo programą (Moroz Remigija; Sadauskaitė Greta; Garnienė Rima; Griškevičienė Vaiva; Svajūnė Sipavičienė; Akulauskienė Vilma; Rimdeikienė Ina; Glinskienė Irma; Reda Paškauskaitė; Žilinskaitė Aušra).

2015 m. vasario 15 – 21 d. vyko darbo stebėjimo vizito į Vokietiją floristikos profesijos mokytoja Danutė Arbočienė.

2015 m. balandžio 30 d. vyko baigiamasis sklaidos renginys: „Kodėl aš pasirinkau floristo specialybę“.

     

Savo įspūdžiais apie vizitą dalijosi Vokietijos floristikos salonuose praktiką atlikusios mokinės. Mokinių įspūdžius apie vizitą galite rasti čia

Floristikos profesijos mokytoja D. Arbočienė pasakojo apie įgytą naują patirtį, patobulintas profesines žinias. Pristatymą galite rasti čia

2015-05-07 Erasmus+ programos mokinių mobilumo projektas „Praktinis mokymas Europoje“

Erasmus+ programos mokinių mobilumo projektas „Praktinis mokymas Europoje“

Projekto Nr. 2014-1-LT01-KA102-000159 Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014 08 01 – 2016 07 31

Projekto teikėjas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Siunčiantys partneriai – Alytaus profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Jonavos politechnikos mokykla.

Projekto tikslai:

 1. Atlikti penkių savaičių trukmės mokomąją praktiką Europos mokymo ir verslo įstaigose.
 2. Praktinio mokymo metu partnerinėje organizacijoje pasiektus ar įvertintus mokymosi rezultatus, kurie yra sudedamoji kvalifikacijos formavimo dalis, užskaityti siunčiančioje organizacijoje.

Planuojami projekto rezultatai ir nauda:

 1. Geresni dalyvavusių mobilumuose mokinių pasiekimai egzaminų ir konkursų metu;
 2. Nuovokesni, atviresni bei labiau motyvuoti besimokantieji;
 3. Bendrumas, darna profesiniame Europos švietime;
 4. Mokymo įstaigos dalyvaujančios mobilumo projekte bus pritaikę mokymosi rezultatų perkėlimo galimybes, dėl to bus lengviau taikyti kreditų perkėlimo sistemą profesiniame mokyme ir integruotis į ECVET sistemą.

Numatomi 5 savaičių trukmės vizitai 2014-2015m.m:

 • į Daniją (2 virėjo spec. mokiniai) – Miglė Urbutytė ir Lukas Kulikauskas; II k. mokiniai;
 • į Prancūziją (1 padavėjo-barmeno spec. mokinys) – Gabrielė Kleponytė – II k.mokinė;
 • į Italiją I (1 virėjo spec. mokinys) – Justina Bliuvaitė – II k. mokinė;
 • į Italiją II (1 virėjo spec. mokinys) – Donatas Radzevičius – III k. mokinys.
 • Virėjų specialybės mokinius Danijoje 2015-02-01/03-07 d. priėmė Slagteriskolen Uddannelsescentret i Roskilde – profesinė mokykla, www.ucr.dk . Mobilumo dalyvių įspūdžius galite pamatyti čia.
 • Virėjo specialybės mokinys Donatas Radzevičius 2015-03-17/04-18 d. vyko į Italiją, Fattoria Biologica Patrice – ekologinį ūkį, www.patrice.it. Mokinys noriai praktiškai pademostravo pasirinkto itališko patiekalo gaminimo procesą, leido degustuoti susirinkusiems bendraklasiams. Dalyvio patiekalo gaminimą ir įspūdžius galite pamatyti čia.
 • 5 savaičių trukmės mobilumo vizito 2015-03-24/04-25 d. į Prancūziją vyko Gabrielė Kleponytė. Dalyvio įspūdžius galite pamatyti čia.
 • Justina Bliuvaitė 2015-04-16/05-18 d. vyo į Italiją. Hotel Pietre Nere – viešbutis, www.hotelpietrenere.it/en. Kokius įspūdžius parsivežė Justina, galite pamatyti čia.

Visi projekto „Praktinis mokymas Europoje“ dalyviai ne tik kėlė savo kvalifikaciją, bet ir įdomiai bei turiningai leido laisvalaikį.

2015-02-01 Dalyvaudami ERASMUS + PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTO „Praktinis mokymas Europoje“
Dalyvaudami ERASMUS + PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTO „Praktinis mokymas Europoje“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000159, kaip siunčiantys partneriai ir pagal 2014-09-19 Nr. 1 atrankos protokolą, išlydėjome į Daniją du virėjo specialybės mokinius: Miglę Urbutytę ir Luką Kulikauską. Mokiniai Roskildės mieste, švietimo ir profesinio mokymo centre 5 savaites (2015-02-01 iki 2015-03-07) tobulins įgytas praktines ir teorines žinias. Linkime jiems sėkmės ir laukiame sugrįžtant!
Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0808 „SUVIRINTOJO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ KOKYBĖS TOBULINIMAS VOKIETIJOJE”

Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0808 „SUVIRINTOJO SPECIALYBĖS MOKINIŲ PRAKTINIŲ ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ KOKYBĖS TOBULINIMAS VOKIETIJOJE”

Sklaidos – projekto rezultatų pristatymo renginys „Kodėl aš pasirinkau suvirintojo specialybę “ vyko Jonavos politechnikos mokyklos konferencijų salėje 2014 m. gegužės 07 d. 12.00 val

Dalyvavo: Jonavos politechnikos mokyklos administracija, mokytojai, projekto dalyviai bei mokiniai, Kėdainių profesinio rengimo centro projekto dalyviai, lydintys mokytojai bei Jonavos politechnikos mokyklos partnerių atstovai.

Sklaidos – projekto rezultatų pristatymo renginį „Kodėl aš pasirinkau suvirintojo specialybę“ sveikinimo žodžiu pradėjo Jonavos politechnikos mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė.

Po sveikinimo žodžio, projekto koordinatorė, Ilona Stankevičienė, visiems renginyje susirinkusiems dalyviams trumpai pristatė projektą “Suvirintojo specialybės mokinių praktinių žinių ir įgūdžių kokybės tobulinimas Vokietijoje“, supažindino su projekto tikslais, uždaviniais, tiksline grupe, vykusiomis stažuotėmis.

Toliau, projekte dalyvavę Jonavos politechnikos ir Kėdainių profesinio rengimo centro mokiniai, kurie mokosi pagal suvirintojo mokymo programą, pristatė savo įgytą patirtį stažuočių metu. Stažuotėse įgyta patirtimi ir įspūdžiais pasidalino ir mokinius lydėjusi mokytoja Rita Muliarovienė. Po įdomaus pristatymo vyko diskusija tarp projekto dalyvių ir susirinkusių į sklaidos renginį, toje pačioje profesijoje studijuojančių ir besidominčių naujovėmis, mokinių.

Dauguma projekto dalyvių išvyko pirmą kartą už Lietuvos ribų ir buvo patenkinti kelione, jos organizavimu, įgytomis naujomis žiniomis bei kompetencijomis. Planuojantiems vykti į kitas šalis mokiniams, dalyviai patarė patobulinti ir pagilinti užsienio kalbos pagrindus, nebijoti bendrauti, turėti motyvacijos mokintis bei tobulėti.

Renginio metu visi dalyvavę renginyje projekto dalyviai diskutavo tema Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0808 „Suvirintojo specialybės mokinių praktinių žinių ir įgūdžių kokybės tobulinimas Vokietijoje“, diskusijos metu buvo siekiama įvertinti projekto tikslingumą, rezultatyvumą bei išsiaiškinti dalyvių pasiūlymus siekiant kuo kokybiškiau vykdyti kitus mainų projektus.