Kodėl rinktis JPM?

Dažnai galėtume užduoti klausimą ar patrauklus yra profesinis mokymas Lietuvoje? O Jonavoje? Mūsų mieste yra vienintelė profesinio mokymo įstaiga – Jonavos politechnikos mokykla. O ar patraukli ji šiandien? Kai kalbama apie patrauklumą, kyla  klausimas – kam? Patraukli asmenims, siekiantiems įgyti pagrindinį išsilavinimą, ar patraukli tiems, kurie nori įgyti vidurinį išsilavinimą ir specialybę, ar patraukli ir tiems, kurie nori tiesiog patobulinti savo esamą kvalifikaciją ar įgyti naują

Kuo patraukli Jonavos politechnikos mokykla?

Nemokamas mokslas

Siekiantys įgyti pirmą kvalifikaciją arba persikvalifikuoti pirmą kartą, teikdami prašymą mokytis LAMA BPO sistemoje, gali pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą.

Profesija per vienerius metus

Profesinio mokymo tikslas – paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus per maksimaliai trumpą laiką ir taip įgyvendinti verslo lūkestį kuo greičiau gauti darbo rinkoje labiausia geidžiamus darbuotojus. Baigusieji 12 klasių ir neturintys kvalifikacijos asmenys mokosi nuo 10 mėn. iki 2 m. O asmenys, siekiantys persikvalifikuoti, mokosi 8-10 mėn.

Praktinis mokymas

70 procentų mokymosi laiko yra skiriama praktiniam mokymui(si) ir praktikai, praktinėms užduotims atlikti, praktiniams projektams įgyvendinti, darbui su inovatyvia įranga ar mokomaisiais stendais.

Praktika įmonėje

Norintys įgyti kvalifikaciją privalo atlikti praktiką įmonėje. Priklausomai nuo pasirinktos mokymo programos būtinas praktikos laikotarpis gali siekti nuo 3 savaičių iki 2 mėnesių.

 

Kiekvienas mokinys turi teisę ir galimybę profesinę karjerą pradėti kur kas anksčiau nei jo kolegos. Jei asmuo įsidarbina įmonėje pagal specialybę, yra galimybė mokymą organizuoti pameistrystės forma. Tai yra mokinys, darbdavys ir mokykla tokiu atveju pasirašo pameistrystės sutartį, kuri leidžia mokiniui dalį programos laikotarpio mokytis realioje darbo vietoje.

 

Praktikos užsienyje galimybės

Profesinio mokymo įstaigų mokiniai dalį profesinio mokymo programos gali  mokytis užsienio šalyse, taip pat jie turi galimybę dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose.

Jonavos politechnikos mokykloje intensyviai vykdomos trumpalaikės ir ilgalaikės profesinės stažuotės, remiamos pagal „Erasmus+“ ir kitas programas.

Stipendija ir socialinės garantijos

Kiekvienas pažangus profesinėje mokykloje besimokantysis gauna stipendiją. Gerai besimokantiems – ji didesnė. Pirmos kvalifikacijos siekiantiems pažangiems mokiniams skiriama stipendija, kurios dydis priklauso nuo mokymosi rezultatų – tai valstybės parama asmenims, besimokantiems profesijos. Stipendijos pervedamos į mokinių sąskaitas banke.

Visi Jonavos politechnikos mokykloje besimokantieji gali gauti mokinio pažymėjimą, kuris suteikia viešojo transporto ir kitas lengvatas.

Ne Jonavos mieste gyvenantiems mokiniams(gimnazijos klasių), kasdien važinėjantiems į užsiėmimus iki 40 km. atstumu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu. 

O besimokantieji ir turintys vaikų, turi teisę prašyti mokesčio už vaiko maitinimą ikimokyklinio ugdymo grupėse sumažinimo 50 procentų.

Palanki mokymuisi aplinka ir profesionalūs mokytojai