Apie mus

Mokyklos vizija

Atvira, lanksti, patraukli, nuolatos besimokanti ir auganti organizacija, puoselėjanti savitą kultūrą, pagrįstą pasitikėjimu ir atsakomybe, suteikianti galimybes kiekvieno nario saviraiškai.


Mokyklos misija

Ruošti kvalifikuotus, darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus, sudarant galimybes mokiniams kartu su profesine kvalifikacija įgyti vidurinį išsilavinimą, gebančius integruotis į šalies ir Europos šiuolaikinę darbo rinką. Kurti aplinką, kurioje formuotųsi nebijanti pokyčių, laisva ir atsakinga asmenybė, suvokianti mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Mokyklos istorija

Jonavos politechnikos mokykla lyg dvikamienis medis išaugęs iš Jonavos 34-os profesinės technikos mokyklos, įkurtos 1965 metais ir Jonavos 44-os profesinės technikos mokyklos, įkurtos 1972 metais. Mokyklų steigėjas tuometinis Lietuvos TSR Valstybinis profesinio mokymo komitetas. Jonavos 34-oje profesinėje technikos mokykloje buvo ruošiami statybos specialistai (apdailininkai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, santechnikai, staliai-dailidės) Jonavos rajono ir respublikos statybų trestams ir staliai-baldžiai Jonavos baldų kombinatui. Jonavos 44-oje profesinėje technikos mokykloje buvo ruošiami specialistai (chemijos pramonės aparatininkai, KMP ir A šaltkalviai, elektros įrengimų aptarnavimo elektromonteriai, suvirintojai elektra ir rankiniu būdu) chemijos gigantui „Azotas“. Nuo 1974 abi mokyklos pradėjo ruošti specialistus, teikdamos jiems vidurinį išsilavinimą ir mokyklos pavadintos vidurinėmis profesinės technikos mokyklomis. Pirmais mokslo metais mokykloje mokiniai mokėsi teorijos ir specialybės dalykų, o antrame ir trečiame kurse atliko mokomąją ir gamybinę praktiką bazinėse įmonėse. Abi mokyklos bendradarbiavo su Baltarusijos Gardino 49 ir 119 PTM, Norvegijos Barchdmo PTM, Latvijos Rygos PTM.

Mokyklos paruošė per 9 tūkstančius specialistų, iš jų Artūras Zuokas – elektrikas (buvęs Vilniaus miesto meras), Vladimiras Nikonovas – elektrikas (menininkas). 2000 m. liepos mėnesį abi mokyklos sujungtos į Jonavos politechnikos mokyklą, steigėjas LR švietimo ir mokslo ministerija.

Nuo pirmųjų įsikūrimo dienų mokykla nenutolo nuo esminės paskirties – rengti architektūros ir statybos, inžinerijos, gamybos ir perdirbimo, menų ir paslaugų sferos specialistus. Mokykloje mokosi per 500 mokinių, kurie įgyja pasirinktą specialybę ir vidurinį išsilavinimą, gali mokytis savarankiško mokymosi forma, kelti profesinę kvalifikaciją. Kasmet plečiasi tarptautiniai ryšiai: Norvegija, Suomija, Čekija, Latvija, D. Britanija, Lenkija, Ispanija, Austrija, Vokietija ir kt. Laimėti ir įgyvendinti tarptautiniai Erasmus+, Šiaurės šalių ministrų tarybos projektai. Mokyklos bendruomenės nariai – mokiniai ir mokytojai turi galimybes stažuotis, kelti profesinę ir dalykinę kvalifikaciją užsienio mokyklose ir įmonėse.

Mokyklos bendruomenės narių pastangų ir tarptautinių ryšių dėka mokykloje sukurta jauki ir saugi ugdymo-mokymo aplinka, diegiami šiuolaikiniai ugdymo-mokymo metodai ir technologijos.

Mokyklų vadovai

Statybininkų mokyklos direktoriai:

  • Pranas Radvila 1964-1975 m.m.
  • Vidmantas Baronas 1975-1976 m.m.
  • Anatolijus Papliovkinas 1976-1982 m.m.
  • Bronislovas Pažėra 1982-2000 m.m.

Chemikų mokyklos direktoriai:

  • Stasys Lasauskas 1972-1991 m.m.
  • Vytautas Bičiūnas 1991-1993 m.m.
  • Vytautas Ilonis 1994-2000 m.m.

Politechnikos mokyklos direktoriai:

  • Vytautas Ilonis 2000-2008 m.m.
  • Virginija Milinavičienė nuo 2008 m .

Mokyklos himnas

Prie Joninių kranto
Nerim pavadinto
Išaugo čia pastatas
Toks išdidus
Subėgo ne vienas, ne du
Ir ne šimtas
Praleisti geriausius savo metus

Tad traukime dainą
Mes, sesės ir broliai
Te lakias svajones
Apgaubia dangus
Te šypsosi saulė
Ir mintys skrajoja
Aš čia – mokyklos žmogus

Vaikinai, merginos,
Už rankų sukibę
Mes sieksime tikslo -
Rimtų amatų...
Su meile ir laime
Apglėbę mokyklą
Į kelią mes eisim kartu

(Priedainis)
Poli poli politechnika
Tu viena rajone,
Ateinu pas tave
Pasisemti žinių
Prisiglausti prie stiprių
Ir tvirtų
Pedagogų pečių

Europos mes sąjungoj
Būkim tvirtuoliai.
Visų specialybių reikia svetur.
Mes Lietuvą mylim
Ir jos nepaliksim
Nes Jonavai trūksta
Mūsų jėgų...

(Priedainis)
Poli poli politechnika
Tu viena rajone,
Ateinu pas tave
Pasisemti žinių
Prisiglausti prie stiprių
Ir tvirtų
Pedagogų pečių

Žodžiai: B. Grigaliūnienė
Muzika: G. Grigaravičienė
Instrumentuotė: V. Verikienė

Kontaktai
Virginija Milinavičienė
Direktorė
Ilona Liaukšaitė
Direktoriaus pavaduotoja infrastruktūrai
Gitana Lemkienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Regina Strakalaitienė
Vyr. buhalterė
Jurgita Lukaševičienė
Gimnazijos skyriaus vedėja
Vilma Telišauskienė
Profesinio mokymo skyriaus vedėja
Ginta Judenienė
Socialinė pedagogė
Psichologė
Indrė Simanaitienė
Projektų vadovė
Sonata Puidokienė
Valgyklos vedėja
Mokymo dalies administratorė
Buhalterija
Auglienė Lina
Geografijos mokytoja
Bieliauskas Petras
Technologijų mokytojas metodininkas
Ivanovė Kristina
Anglų kalbos vyr. mokytoja
Čelombijeva Irina
Matematikos vyr. mokytoja
Fominas Dmitrijus
Anglų kalbos vyr. mokytojas
Konovalova Liudmila
Rusų kalbos vyr. mokytoja
Lukošiūnas Arnoldas
Kūno kultūros mokytojas
Rimolaitienė Kristina
Lietuvių kalbos vyr. mokytoja
Pilipavičiūtė Aistė
Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Sabatauskienė Oksana
Biologijos vyr mokytoja
Malakauskienė Marijona
Matematikos vyr. mokytoja
Savickienė Petkutė Audra
Muzikos vyr. mokytoja
Sedleckienė Jolanta
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Trasykienė Ingrida
Fizikos mokytoja metodininkė
Vaicekauskas Vytas
Istorijos mokytojas metodininkas
Vainilavičienė Liudmila
Kūno kultūros mokytoja metodininkė
Vancevičienė Asta
Chemijos vyr. mokytoja
Arbočienė Danutė
Floristų profesijos mokytoja metodininkė
Fomina Olga
Higieninės kosmetikos kosmetiko prof. Mokytoja
Guzenkaitė Gabrielė
Padavėjų ir barmenų profesijos mokytoja
Galvydienė Ligita
Siuvimo profesijos mokytoja metodininkė
Grybauskienė Sigita
Maisto ruošimo vyresnioji profesijos mokytoja
Kelbauskas Audrius
Elektrikų profesijos mokytojas
Kruopienė Ina
Siuvimo vyr. profesijos mokytoja
Lukoševičienė Snieguolė
Higieninės kosmetikos kosmetiko profesijos mokytoja
Muliarovienė Rita
Elektros įrenginių elektromechanikų vyr. profesijos mokytoja
Musiejus Tadas
Automobilių mechaniko profesijos mokytojas metodininkas
Norvaišienė Gražina
Padavėjų ir barmenų profesijos mokytoja
Petraitis Darius
Automobilių mechaniko profesijos mokytojas
Petravičienė Dalė
Statybos darbų mokytoja metodininkė
Radionovienė Liuda
Statybos darbų vyr. profesijos mokytoja
Rožėnė Asta
Higienistų profesijos mokytoja
Stonys Vidimantas
Suvirintojų vyr. profesijos mokytojas
Šimkevičienė Eglė
Kirpėjų profesijos mokytoja
Vaičiūnas Giedrius
Automobilių mechaniko vyr. profesijos mokytojas
Valiulienė Jolanta
Kirpėjų profesijos mokytoja ekspertė
Vitkienė Jolanta
Ekonomikos profesijos mokytoja metodininkė (informacinių technologijų mokytoja metodininkė)
Zavadskas Albertas
Suvirintojų profesijos mokytojas
Susisiekite