Gimnazijos skyrius

Į gimnazijos skyrių priimami mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (8 kl.) arba įgiję pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 kl.).

PAGRINDINIS UGDYMAS
I-II (9-10) gimnazijos klasėje mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą. 

Baigus gimnazijos II klasę (10 klasių) mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Norint tęsti mokslus Jonavos politechnikos mokykloje mokiniai gali pasirinkti vieną iš rengiamų profesinio mokymo programų ir mokytis jos kartu su vidurinio ugdymo programa III-IV (11-12) gimnazijos klasėse arba rinktis kitą mokymo(-si) įstaigą. 

VIDURINIS UGDYMAS
Gimnazijos III-IV (11-12) klasėje mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa.