Vykdomi projektai

2023 – 2024 METŲ ,,ERASMUS+“ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO PROJEKTAS NR. 2023-1-LT01-KA121-VET-000129413

Projekto trukmė: 2023-06-01 iki 2024-08-31.
Dotacijos suma: 133606,00 EUR
Projekto koordinatorius: Jonavos politechnikos mokykla
Stažuočių šalys: Europos Sąjungos šalys
Projekto tikslas – plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, didinti mokyklos mokinių ir mokytojų galimybes kelti kvalifikacijas Europos verslo įmonėse ir organizacijose, įgyjant tarptautinės patirties. Plėtoti ir populiarinti profesinį mokymąsi jaunimo tarpe panaudojant europinę patirtį ir kultūrines nuostatas bei keliant tarptautinių mobilumų kokybę. Skatinti mokinių iniciatyvą ir verslumą, perimant europinę patirtį, kurti patrauklią, skatinančią mokytis visą gyvenimą aplinką, lankstumą bei kokybę. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį, didinti įtrauktį, ugdyti darnaus vystymosi principus.

Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu.

Veikla finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

_____

2022 – 2023 ERASMUS+ KA2 PROJEKTAS „PROFESINIO MOKYMO GALIMYBĖS PRISIDĖTI PRIE SIDABRINĖS EKONOMIKOS TIKSLŲ: PABANDYKIME VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONĖMS SUTEIKTI ANTRĄ KVĖPAVIMĄ DARBO RINKOJE“
NR. 2022-1-LT01-KA220-VET-000085021

EN pavadinimas

VET opportunities to contribute to the goals of the silver economy: let's try
and give a second breath to older people in the labor market

Projekto pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.
Projekto trukmė 15 mėnesių
Projekto pabaiga 2023 m. lapkričio 30 d.

Projekto partneriai

Vilniaus technologijų ir inžinerijos mokymo centras (Lithuania)
Jonavos politechnikos mokykla (Lithuania)
Nodibinājums "Smart Minds" (Latvia)
Fundacja Centrum Umiejętnosci Praktycznych (Poland)
Intra Mentis (Bulgaria)

Projekto idėja

Šio projekto TIKSLAS – sukurti mechanizmą ir priemones, skirtas
patobulinti vyresnio amžiaus žmonių įgūdžius ir profesines žinias.
Suskaitmenintų gabumų testų kūrimas ir greito neformaliojo profesinio
mokymo programų sukūrimas sukurs priemones, kurios padės vyresnio
amžiaus žmonėms po ilgos pertraukos grįžti į darbo rinką arba mokytis ir
tęsti savo profesinę karjerą giminingoje ar galbūt radikaliai priešingoje –
ankstesnei – profesinėje srityje.

Projekto interneto svetainė www.silvet.eu

_____