Vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

Vidutinis darbo užmokestis už 2022 m. Eur

Direktorė

2833

Vadovo pavaduotojai

2550

Mokymo skyrių vedėjai

2507

Padalinių vadovai

1860

Socialinis pedagogas

1672

Kiti specialistai

1680

Kvalifikuoti darbuotojai

1207

Darbininkai

901