Vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

Vidutinis darbo užmokestis už 2022 m. Eur

Direktorė

2413

Vadovo pavaduotojai

2024

Mokymo skyrių vedėjai

2066

Padalinių vadovai

1584

Socialinis pedagogas

1493

Kiti specialistai

1505

Kvalifikuoti darbuotojai

1066

Darbininkai

783