Vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

Vidutinis darbo užmokestis už 2019 m. Eur

Vidutinis darbo užmokestis už 2020 m. Eur

Direktorė

2136

2628

Vadovo pavaduotojai

1916

2028

Mokymo skyrių vedėjai

1473

1507

Padalinių vadovai

902

1484

Socialinis pedagogas

1384

1322

Kiti specialistai

1021

1293

Kvalifikuoti darbuotojai

675

1135

Darbininkai

619

623