Vidutinis darbo užmokestis

Pareigybė

Vidutinis darbo užmokestis už 2021 m. Eur

Direktorė

2106

Vadovo pavaduotojai

1816

Mokymo skyrių vedėjai

1691

Padalinių vadovai

1354

Socialinis pedagogas

1073

Kiti specialistai

1387

Kvalifikuoti darbuotojai

1009

Darbininkai

690