Mokyklos veiklos ataskaitos

Nepriklausomo auditoriaus išvada 2023 m.

JPM Veiklos ataskaita už 2023 m.

Jonavos PM vadovo ataskaita už 2023 m.

JPM Veiklos ataskaita už 2022 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada 2022 m.

Jonavos PM vadovo ataskaita už 2022 m.

Jonavos PM vadovo ataskaita 2022-05

JPM Veiklos ataskaita už 2021

Nepriklausomo auditoriaus išvada 2020 m.

Jonavos politechnikos mokyklos 2020 metų veiklos ataskaita

Jonavos politechnikos mokyklos 2021 veiklos plano ataskaita

Jonavos politechnikos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita

Jonavos politechnikos mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita

Jonavos politechnikos mokyklos 2017 metų veiklos ataskaita

Jonavos politechnikos mokyklos vadovo ataskaitos už 2021 m.

Jonavos politechnikos mokyklos vadovo ataskaitos už 2020 m.

Jonavos politechnikos mokyklos vadovo ataskaitos už 2019 m.

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2022m.

Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita 2021m.

Metinės finansinės ataskaitos

JPM 2022 metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

JPM 2021 metinis finansinių ataskaitų rinkinys

JPM 2021 metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

JPM 2020 metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

JPM 2020 finansinių ataskaitų rinkinys

JPM 2019 finansinių ataskaitų rinkinys

JPM 2019 metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Ketvirčių finansinės ataskaitos

JPM 2022 I ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2022 II ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2022 III ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2021 I ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2021 II ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2021 III ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2020 I ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2020 II ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2020 III ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2022 I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2022 II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2022 III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2021 I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2021 II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2021 III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2020 I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2020 II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2020 III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2019 I ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2019 II ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2019 III ketvirčio finansinės ataskaitos

JPM 2019 I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2019 II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

JPM 2019 III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos