Suvirintojo mokymo programa

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos apimtis – 110 kreditų), programos kodas  P42071501, P43071501;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 90 kreditų), programos kodas T43071503.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Informacija tel.: +37034952968, +37034952144.

Visą suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Būsimo darbo specifika

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Pasiruošimo atlikti suvirinimo darbus – pasirengsite atlikti konkrečius lydomojo suvirinimo darbus: paruošti suvirinimui surenkant detales bei taikyti suvirinimo technologiją.

 

Rankinio lankinio plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais – išmanysite plieninių lakštų suvirinimo rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais kampinėmis siūlėmis technologiją. Atliksite plieninių lakštų jungčių suvirinimo kampinėmis siūlėmis darbus rankiniu lankiniu būdu.

 

Plieno jungčių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje– išmanysite plieninių lakštų kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje technologiją, atliksite plieninių lakštų jungčių suvirinimo kampinėmis siūlėmis darbus lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.

 

Plieno jungčių kampinių siūlių lankinio suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje – išmanysite plieninių lakštų kampinių siūlių suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje technologiją. Atliksite plieninių lakštų jungčių suvirinimo kampinėmis siūlėmis darbus nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.

 

Metalų pjaustymo terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu) – išmanysite metalų (dujinio ir plazminio) pjovimo būdų technologiją. Gebėsite atlikti metalų pjovimo darbus (dujinio ir plazminio) pjovimo būdais.

 

„Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais“ – susipažinsite su plieninių lakštų suvirinimo rankiniu lankiniu būdu lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais sandūrinėmis siūlėmis technologiją. Gebėsite atlikti plieninių lakštų jungčių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis darbus rankiniu lankiniu būdu.

 

„Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje“ – išmanysite plieninių lakštų sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje technologiją. Atliksite plieninių lakštų jungčių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis darbus lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.

 

„Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo dujiniu būdu“ – susipažinsite su plieninių lakštų sandūrinių siūlių dujinio suvirinimo technologija. Gebėsite atlikti plieninių lakštų jungčių dujinio suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis darbus.

 

„Plieninių lakštų jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje“ – išsiaiškinsite plieninių lakštų sandūrinių siūlių suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje technologiją. Gebėsite atlikti plieninių lakštų jungčių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis darbus nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.

 

„Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje“ – apibūdinsite aliuminio ir jo lydinių savybes bei parinksite suvirinimo medžiagas jų suvirinimui lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje. Išmanysite aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje technologiją. Atliksite aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo darbus lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.

 

„Aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje“ – apibūdinsite aliuminio ir jo lydinių savybes bei parinksite suvirinimo medžiagas jų suvirinimui lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje. Išmanysite aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje technologiją. Atliksite aliuminio ir jo lydinių kampinių siūlių suvirinimo darbus lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.

 

„Metalų pjaustymo terminio pjovimo būdais (dujiniu ir plazminiu)“ – susipažinsite su metalų (dujinio ir plazminio) pjovimo būdų technologija. Gebėsite atlikti metalų pjovimo darbus (dujinio ir plazminio) pjovimo būdais.

 

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Privalomi pasirenkamieji moduliai*:

Rankinio lankinio plieninių vamzdžių sandūrinių siūlių suvirinimo lydžiaisiais glaistytaisiais elektrodais“– pasirengsite atlikti vamzdžių suvirinimo darbus: paruošite ir surinksite vamzdžių detales bei taikysite vamzdžių suvirinimo technologiją.

 

Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje– išmanysite plieninių vamzdžių suvirinimo lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje technologiją. Atliksite plieninių vamzdžių suvirinimo darbus lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) apsauginių dujų aplinkoje.

 

„Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių suvirinimo lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje“ – susipažinsite su plieninių vamzdžių suvirinimo nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje technologija. Atliksite plieninių vamzdžių suvirinimo darbus nelydžiu volframo elektrodu apsauginių dujų aplinkoje.

 

„Plieninių vamzdžių jungčių sandūrinių siūlių dujinis suvirinimas“ – išmanysite plieninių vamzdžių dujinio suvirinimo technologiją. Atliksite plieninių vamzdžių dujinio suvirinimo darbus.

 

„Suvirinimo darbų organizavimo ir kokybės vertinimas“ – išmoksite suvirinimo darbų organizavimą ir kokybės vertinimą.

 

  • *Kvalifikacijai įgyti reikia baigti ne mažiau kaip 2 suvirintojo kvalifikaciją sudarančius privalomai pasirenkamuosius modulius
Pasirenkamieji moduliai

„Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje“ – išmanysite aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje technologiją. Atliksite aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis darbus lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.

 

„Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje“ – susipažinsite ir išmanysite aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje technologiją. Atliksite aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis darbus lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.

 

„Aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje“ – išmanysite aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje technologiją. Atliksite aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis darbus lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje.

 

„Aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje“ – susipažinsite su aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje technologija. Gebėsite atlikti aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimo sandūrinėmis siūlėmis darbus lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje.

 

„Vario ir jo lydinių suvirinimo lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje“ – apibūdinsite vario ir jo lydinių savybes bei parinksite suvirinimo medžiagas jų suvirinimui lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje. Išmanysite vario ir jo lydinių suvirinimo lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje technologiją. Atliksite vario ir jo lydinių suvirinimo darbus lankiniu būdu inertinių dujų aplinkoje.

 

* Moduliai Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje“, „Aliuminio ir jo lydinių lakštų suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje“, „Aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu lydžiuoju elektrodu (pusautomačiu) inertinių dujų aplinkoje“, „Aliuminio ir jo lydinių vamzdžių suvirinimas sandūrinėmis siūlėmis lankiniu būdu nelydžiu volframo elektrodu inertinių dujų aplinkoje“, „Vario ir jo lydinių detalių suvirinimas lankiniu būdu apsauginių dujų aplinkoje“ skirti tik pirminėms mokymo programoms (P42071501, P43071501).

Įgytų kompetencijų vertinimas
Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).
Susisiekite