Siuvėjo mokymo programa

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos apimtis – 110 kreditų), programos kodas  P43072303;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 90 kreditų), programos kodas T43072301.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Informacija tel.: +37034952968, +37034952144.

Būsimo darbo specifika

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įstaigose, siūti drabužius individualiai, bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą. Siuvėjo profesijai reikalingi svarbiausi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas įvertinti žmogaus išvaizdą, gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas, gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, gebėjimas bendrauti, emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė bei pakantumas sėdimam darbui.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Pasiruošimas siuvimo procesams“ – išmoksite paruošti siuvėjo darbo vietą, siuvimo technologiniuose procesuose naudojamą įrangą. Apibūdinti medžiagų pluoštinę sudėtį ir savybes. Atpažinti pagrindines ir pagalbines medžiagas. Parinkti ir suderinti medžiagas, siūlus ir furnitūrą Saugiai dirbti su siuvimo technologiniuose procesuose naudojama įranga bei atlikti naudojamos įrangos kasdienę ir profilaktinę priežiūrą. 

„Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas“ – gebėsite taikyti drabužių kompozicijos principus piešiant įvairaus asortimento drabužius. Išmanysite drabužių dydžių sistemas. Išmatuosite užsakovo figūrą ir užrašyte matmenis. Parinksite drabužių brėžinius ir iškarpas, parengsite drabužių lekalus. Sukirpsite drabužių detales ir patikrinsite kirpinių kokybę bei paruošite siuvimui. 

„Juosmeninių drabužių siuvimas“ – išmoksite naudotis juosmeninių drabužių modelių aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis. Išmanysite juosmeninių drabužių bazinės konstrukcijos sudarymo principus. Pritaikysite juosmeninio drabužio konstrukciją užsakovo figūrai.

Parengsite juosmeninių drabužių lekalus. Parinksite ir suderinsite medžiagas ir furnitūrą juosmeniniams drabužiams. Sukirpsite juosmeninių drabužių detales. 

„Petinių drabužių be pamušalo siuvimas“ – gebėsite naudotis petinių drabužių be pamušalo modelių aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis. Išmanysite petinių drabužių be pamušalo bazinės konstrukcijos sudarymo principus. Parinksite ir pritaikysite petinio drabužio be pamušalo konstrukciją užsakovo figūrai. 

„Petinių drabužių su pamušalu siuvimas“ – išmoksite naudotis petinių drabužių su pamušalu modelių aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis. Išmanysite petinio drabužio su pamušalu bazinės konstrukcijos sudarymo principus. Parinksite ir pritaikysite petinio drabužio su pamušalu konstrukciją užsakovo figūrai. Parengsite petinių drabužių su pamušalu lekalus. Parinksite ir suderinsite medžiagas ir furnitūrą petiniams drabužiams su pamušalu. Sukirpsite petinių drabužių su pamušalu detales. Išmanysite petinių drabužių su pamušalu detalių apdorojimo būdus, siuvimo technologiją ir schemas. Paruošite pamušalą. Pasiūsite petinių drabužių su pamušalu detales. 

„Drabužių siuvimas pagal užsakymus“ - išmanysite drabužių asortimentą ir mados kryptis. Parinksite drabužio modelį pagal užsakovo pageidavimą, figūros ypatumus ir turimas medžiagas. Išmatuosite užsakovo figūrą ir apskaičiuosite drabužio siuvimo paslaugos sąnaudas. Parengsite drabužių lekalus. Paruošite medžiagas ir sukirpsite drabužių detales. 

Pasirenkamieji moduliai

„Drabužių taisymas“ - išmanysite drabužių taisymo, drabužių atnaujinimo būdus ir technologijas. Atliksite drabužių taisymo darbus. Atnaujinsite susidėvėjusius drabužius.

„Vaikiškų drabužių siuvimas“ – gebėsite naudotis vaikiškų drabužių modelių aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis. Parinksite vaikiškų drabužių lekalus. Parinksite ir suderinsite medžiagas ir furnitūrą. Sukirpsite vaikiškų drabužių detales. Išmanysite vaikiškų drabužių detalių apdorojimo būdus, siuvimo technologiją ir schemas.

„Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimas“ – mokėsite naudotis drabužių iš megztinių medžiagų modelių aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis. Parinksite drabužių iš megztinių medžiagų lekalus. Parinksite ir suderinsite medžiagas ir furnitūrą. Sukirpsite drabužių iš megztinių medžiagų detales. Išmanysite drabužių iš megztinių medžiagų detalių apdorojimo būdus, siuvimo technologiją ir schemas. 

„Vyriškų drabužių siuvimas“ – išmoksite naudotis vyriškų drabužių modelių aprašymais, konstrukciniais brėžiniais ir technologinėmis schemomis. Sudarysite vyriškų drabužių bazinius konstrukcinius brėžinius. Pritaikysite konstrukcijas užsakovo figūrai. 

„Drabužių modeliavimas“ - nupiešite drabužio modelį, atsižvelgiant į užsakovo figūrą. Parengsite drabužio konstrukcinį brėžinį. Taikysite drabužių konstrukcinio modeliavimo principus. 

* Moduliai „Drabužių taisymas“, „Vaikiškų drabužių siuvimas“, „Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimas“, „Vyriškų drabužių siuvimas“ ir „Drabužių modeliavimas“  skirti tik pirminei mokymo programai (P43072303).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Susisiekite