Virėjo mokymo programa

Priimame mokytis:

  • Po 10 klasių (programos apimtis – 110 kreditų), programos kodas P42101303.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: profesinis.lamabpo.lt

Informacija tel.: +37034952968, +37034952144. 

Visą virėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

pexels-elle-hughes-2696064-13f7d2e8e5bc26942fbff76d7e2bbaa0.jpg

Būsimo darbo specifika

Įgiję šią kvalifikaciją, galėsite dirbti įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse arba individualiai. Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą virėją, išmanantį gastronomijos naujoves, ieškantį idėjų gaminant patiekalus, siekiantį išmokti pajusti skonio vientisumą, gebantį interpretuoti ir derinti maisto produktus. Virėjas vykdo veiklą pagal programos suteiktas kompetencijas, laikydamasis darbo saugos ir higienos reikalavimų. Virėjas naudojasi šiuolaikiniais technologiniais įrengimais ir įrankiais apdorojant maisto produktus, gaminant pusgaminius, sriubas, karštuosius patiekalus bei padažus. Virėjo profesijai reikalingi svarbiausi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas bendrauti, emocinė pusiausvyra bei fizinė ištvermė.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Tvarkos virtuvėje palaikymas“ – pažinsite virtuvės patalpų zonų paskirtį ir darbo vietos reikalavimus, išmoksite tvarkyti darbo vietas ir inventorių pagal geros higienos praktikos taisykles. Mokysitės laikytis asmens higienos, elektros, priešgaisrinės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. Gebėsite paaiškinti maisto gaminimui naudojamų technologinių įrenginių, įrankių, inventoriaus paskirtį bei ženklinimą.

„Pasiruošimas patiekalų gaminimui“ – išmanysite maisto produktų ir žaliavų savybes bei maistinę vertę, mokysitės atlikti jų pirminį apdorojimą, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų ir žaliavų kiekį pusgaminiams bei patiekalams gaminti.

„Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas“ – gebėsite paruošti maisto produktus ir žaliavas pusgaminiams gaminti bei saugiai naudoti virtuvės įrengimus ir inventorių. Mokysitės gaminti  įvairius pusgaminius, sriubas, karštus patiekalus bei padažus užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles. Organizuosite darbą sriubų, karštųjų patiekalų  ir padažų gaminimui bei išmanysite patiekalų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus. Išmoksite įvertinti pusgaminių, sriubų ir karštų patiekalų bei padažų kokybę, juos apipavidalinti ir patiekti.

„Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas“ – išmoksite gaminti saldžiuosius patiekalus, nustatyti jų kokybę ir patiekti.

„Salotų, užkandžių ir šaltųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas“ -gebėsite parinkti kokybiškus maisto produktus, naudoti inovatyvias technologijas, taikyti tinkamus apdorojimo karščiu būdus. Išmoksite paskaičiuoti žaliavų reikmes, bei gaminti įvairius šaltus užkandžius, salotas bei garnyrus.

„Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas“  - išmoksite gaminti įvairias salotas, užkandžius ir šaltuosius patiekalus, sriubas ir karštuosius bei saldžiuosius patiekalus pobūviams. Gebėsite įvertinti patiekalų kokybę, dekoruoti juos ir patiekti. Žinosite patiekalų laikymo sąlygas ir realizavimo terminus.

„Darbas su dokumentais“ - išmoksite pildyti maisto saugos ir kokybės kontrolės dokumentus, sužinosite maisto produktų ir žaliavų pakuočių ženklinimo reikalavimus. Išmanysite apie maisto produktų sudėtį, maistinę vertę ir alergenus. Gebėsite tvarkyti maisto produktų ir žaliavų atsargas bei jų apskaitą.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai

„Miltinių konditerijos gaminių gaminimas“ - išmanysite miltinių konditerijos gaminių žaliavas ir jų kokybės rodiklius bei maišysite įvairias tešlas. Gaminsite konditerijos ir kulinarijos gaminius, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.

„Sveikos mitybos patiekalų gaminimas“ – sužinosite sveikos mitybos patiekalų ir užkandžių asortimentą, išmoksite gaminti patiekalus ir užkandžius pagal sveikos mitybos tendencijas ir principus.

„Lietuviškų tradicinių nacionalinių patiekalų gaminimas“ - pažinsite lietuviškų tradicinių nacionalinių patiekalų klasifikavimą, asortimentą, Gaminsite ir dekoruosite lietuviškus tradicinius nacionalinius patiekalus, užtikrinant maisto saugą pagal geros higienos praktikos taisykles.

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Susisiekite