Kompiuterių tinklų derintojo mokymo programa

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos apimtis – 60 kreditų), programos kodas M44061106
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 50 kreditų), programos kodas T43061203.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Informacija telefonu: +370 349 52968, + 370 349 52144

Visą kompiuterių tinklų derintojo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Būsimo darbo specifika

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip kompiuterių tinklų derintojas informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Kompiuterių tinklų derintojas dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis arba dirba savarankiškai. 

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos“išmoksite eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti operacines sistemas, valdyti informacinių sistemų saugumo priemones. 

„Duomenų perdavimo tinklų derinimas“ – išmoksite parinkti, montuoti ir derinti duomenų perdavimo tinklą. Sudaryti kompiuterių tinklo topologijas, dokumentaciją ir pasiskirstymą, duomenų perdavimo tinklą.

„Tinklų funkcionavimo valdymas“ - išmoksite stebėti ir suprasti duomenų srautą, atpažinti jungtis ir protokolus. Mokėsite taikyti duomenų transportavimo tinkle principus, pritaikyti ir panaudoti duomenų adresavimo ir maršrutizavimo tinkle principus, tinklinio lygmens savybes, taikyti tinklo paslaugas skirtingose perdavimo technologijose. 

„Kompiuterių tinklų diegimas“ - išmoksite planuoti, organizuoti ir diegti kompiuterių tinklus, parengti tinklo projektą, diegti korporatyvinį tinklą ir paslaugas. 

„Informacinių sistemų saugumo priemonių valdymas“ - išmanysite kaip valdyti informacinių sistemų saugumo priemones, informacinius resursus, informacinių technologijų saugumo elementus, operacines sistemas su komandos eilute, suprasti sistemų identifikavimo principus, vykdyti testavimo (techninio audito) analizę ir rizikos valdymą, taikyti RAV (Rizikos analizės skaičiuoklė) skaičiavimo principus bei analizuoti organizacijos pažeidžiamus mazgus.

„Duomenų bazių ir jų valdymo sistemų naudojimas“ - išmoksite naudoti duomenų bazes ir jų valdymo sistemas, sudaryti duomenų bazių struktūrą, perkelti duomenų bazės struktūrą į DBVS aplinką, valdyti duomenis lentelėse, sukurti ir apipavidalinti duomenų įvedimo, peržiūrėjimo ir redagavimo formas, 

atrankos užklausas, ataskaitas, sudaryti makrokomandas.

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes

Pasirenkamieji moduliai

„Tinklapių kūrimo pagrindai“išmoksite projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius,  turinio valdymo sistemas (TVS), statinių puslapių kūrimą su HTML ir CSS, dinaminių puslapių kūrimą su PHP ir MySQL.

„Programavimo pagrindai“išmoksite taikyti logines funkcijas programavime bei valdymo struktūras, sudaryti ir vykdyti programas.

„Taikomųjų programų naudojimas“ – išmoksite pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų poreikiams

*Moduliai „Tinklapių kūrimo pagrindai“, „Programavimo pagrindai“ ir „Taikomųjų programų naudojimas“ skirti tik pirminei mokymo programai (M44061106).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Susisiekite