Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko mokymo programa

Priimame mokytis:

  • Po 10 klasių (programos apimtis – 60 kreditų), programos kodas P42061202;
  • Po 12 klasių (programos apimtis – 60 kreditų), programos kodas P43061202;
  • Turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 50 kreditų), programos kodas T43061206.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: profesinis.lamabpo.lt

Informacija telefonu: +370 349 52968, + 370 349 52144

Visą Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Įgiję informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko kvalifikaciją, galės dirbti informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

                      Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko tipinės darbo priemonės: programinė ir techninė įranga, tinklo valdymo programinė įranga ir įrankiai, diagnostinės programos, testavimo įrankiai, komunikacinė ir ryšių įranga. Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas.

                      Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimais.

                      Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo technikui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija.
Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Įvadinis modulis“ – Supažinsite su būsima profesine veikla ir modulinio profesinio mokymo specifika (profesinė etika, darbo sauga ir t. t.). su neformaliai įgytų gebėjimų įvertinimo ir atitinkamų kompetencijų ar modulių įskaitymo procedūromis. Įsivertinsite pasirengimą mokytis programos.

„Informacinės sistemos problemų valdymas“ – išmoksite apibūdinti informacinės sistemos gyvavimo ciklą, veikimo principą ir įrangą (techninę, programinę, ryšių), įvardinti informacinės sistemos tipines problemas, jų sprendimus, pademonstruoti naudotojų informavimą ir instruktavimą sprendžiant informacinės sistemos sutrikimo problemas, apibūdinti informacinės sistemos diagnostines priemones ir įrankius (rankinius, testavimo, diagnostines priemones), tipinius informacinės sistemos komponentų gedimus ir paslaugų tiekimo trikdžius, pritaikyti jų šalinimo būdaus. Atlikta informacinės sistemos įrangos (techninės, programinės, ryšių) priežiūrą, įvertinti informacinės sistemos problemų valdymo rizikas. Sukataloguoti gedimus ir jų šalinimo sprendimų įrašus. Apskaičiuoti informacinės sistemos gedimų šalinimo sąnaudas ir terminus. Dirbant laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų.

„Informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimas ir priežiūra“ – išmoksite išnagrinėti informacinės sistemos stebėjimą, auditavimą ir valdymą, įdiegti stebėjimo sistemą, išanalizuoti techninius dokumentus ir nustatyti bei pašalinti informacinės sistemos derinimo neatitikimo ar veikimo klaidas, identifikuoti gedimų priežastis. Atlikti informacinių sistemų techninių, programinių ir ryšių technologijų gedimų šalinimą, ištestuoti informacinės sistemas išanalizuoti informacinių ir ryšių technologijų technines specifikacijas. Panaudoti techninius vadovus ir kitą dokumentaciją tiriant ir įgyvendinant sprendimus. Dirbant laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų.    

„Informacinių ir ryšių technologijų pokyčių valdymas“ – išmoksite apibūdinti pokyčių, įvykdytų remiantis gautais kreipiniais dėl pakeitimų informacinių ir ryšių technologijų sprendimų diegimo metu, dokumentavimo, atlikti pakeitimų valdymo procedūras, užtikrinant savalaikį ir kokybišką diegimo etapo įgyvendinimą projekte, pakeitimus atlikti, remiantis gautais kreipiniais dėl pakeitimų sprendimo diegimo etape, paaiškinti pokyčių, įvykdytų remiantis gautais kreipiniais dėl pakeitimų informacinių ir ryšių technologijų sprendimų priežiūros etape, dokumentavimą, pritaikyti valdymo procedūros, užtikrinant sprendimų priežiūros įsipareigojimus, dirbant laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų

 

„Įvadas į darbo rinką“ – realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai

„Techninės įrangos taisymas“ – išmoksite apibūdinti mobiliųjų, asmeninių kompiuterių ir serverių techninę ir programinę įrangą, įdiegti mobiliųjų ir asmeninių kompiuterių techninę ir programinę įrangą, pademonstruoti serverių pritaikymą ir priežiūrą, suarchyvuoti mobiliųjų, asmeninių kompiuterių ir serverių informaciją, dubliuoti mobiliųjų, asmeninių kompiuterių ir serverių operacinės sistemas, pademonstruoti suarchyvuotų mobiliųjų, asmeninių kompiuterių ir serverių informacijos atkūrimą, dubliuotų mobiliųjų, asmeninių kompiuterių ir serverių operacinių sistemų atkūrimą, užtikrintas įrangos sklandus veikimas, parinkti ir paruošti naudojimuisi informacijos įvesties ir išvesties įrangą, pademonstruoti periferinių įrenginių priežiūrą, nustatyti periferinių įrenginių gedimus ir juos pašalinti, dirbant laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų.

 

„Periodiškas kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimas bei remontas“ – išmoksite kompiuterinės įrangos elektroninių sudedamųjų dalių periodinio patikrinimo metodus, patikrinti kompiuterinės įrangos elektroninius mazgus, blokus vadovaujantis įrangos gamintojo numatytu periodiškumu bei technine dokumentacija, apibūdinti kompiuterinės įrangos ir jos komponentų pagrindinius parametrus, veikimo sąlygas, įvertinti kompiuterinės įrangos komponentų veikimo parametrus, nustatyti defektinius kompiuterinės įrangos komponentus naudojantis elektroniniais matavimo prietaisais ir matavimo įrenginiais paaiškinti kompiuterinės įrangos atskirų komponentų veikimo, tarpusavio derinimo principus ir techninius parametrus, dirbant laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių, saugaus darbo, ergonomikos, darbo higienos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų.

 

* Moduliai „Techninės įrangos taisymas“ ir „Periodiškas kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimas bei remontas skirti tik pirminei mokymo programai (P42061202, P43061202).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Susisiekite