Kirpėjo mokymo programa

Priimame mokytis:

  • po 12 klasių (programos apimtis – 90 kreditų), programos kodas P43101202;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 70 kreditų), programos kodas T43101203.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Informacija tel.: +37034952968, +37034952144. 

Visą kirpėjo modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Būsimo darbo specifika

Įgiję šią kvalifikaciją, galėsite dirbti individualiai arba grožio paslaugas teikiančioje įmonėje. Kirpėjas vykdo veiklą ir teikia grožio paslaugas tik pagal programos suteiktas kompetencijas, laikydamasis kirpėjo, grožio paslaugų teikimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Asmuo baigęs visą kirpėjo profesinio mokymo programą, įgis profesines kompetencijas: plaukų priežiūra; trumpalaikis plaukų sušukavimas; plaukų kirpimai; ilgalaikis plaukų garbanojimas ir tiesinimas; plaukų dažymas; šukuosenų modeliavimas.  Kirpėjas naudojasi kirpykloms skirta įranga, įrankiais ir aparatūra, taip pat kosmetika skirta plaukų priežiūrai,  dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonėmis. Kirpėjo profesijai reikalingi svarbiausi bendrieji gebėjimai ir asmeninės savybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas įvertinti žmogaus išvaizdą, gebėjimas piešti, derinti spalvas, gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, gebėjimas bendrauti, emocinė pusiausvyra, fizinė ištvermė bei pagarba klientui.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Plaukų kirpimas“ – išmoksite atlikti plaukų priežiūros procedūras, išmanysite plaukų bei galvos odos sandarą bei jų būklės nustatymo būdus. Mokėsite atlikti trumpalaikį plaukų sušukavimą , parinkti trumpalaikio plaukų sušukavimo priemones ir technikas pagal kliento galvos proporcijas, plaukų būklę, šukuosenos paskirtį. Išmoksite atlikti bazinius kirpimus, kirpimų operacijas, kirpimo formas, projektavimą ir atšukavimą.

„Plaukų dažymas“ – mokysitės šviesinti plaukus , parinkti priemones plaukų šviesinimui, sudaryti plaukų dažų mišinių receptūras plaukų šviesinimui, taikyti plaukų šviesinimo technologijas. Dažyti plaukus ilgalaikiais plaukų dažais naudojant įvairias plaukų dažymo technikas.

„Šukuosenų modeliavimas“ –  išmanysit plaukų garbanojimui, tiesinimui, džiovinimui naudojamų įrankių paskirtį, eksploatavimą. Išmoksit atlikti ilgalaikį plaukų garbanojimą bei tiesinimą,  parinkti priemones ilgalaikiam plaukų garbanojimui ir tiesinimui. Susipažinsite su šukuosenų istorija,  puošybos bei dekoravimo elementais, sužinosit kokie yra šukuosenų stiliai . Išmoksit atlikti šukuoseną pagal planą bei ją pritaikyti pagal individualius kliento bruožus.

Pasirenkamieji moduliai

„Netradiciniai plaukų kirpimai ir dažymai“ – sužinosit plaukų kirpimų šiuolaikines tendencijas ir netradicines technikas. Išmoksit  kirpti plaukus netradiciniais plaukų kirpimo būdais bei  dažyti plaukus netradicinėmis plaukų dažymo technikomis. Gebėsit sudaryti plaukų dažų receptūrą ir konsultuoti klientus kaip prižiūrėti plaukus po netradicinio plaukų dažymo.

„Plaukų puoselėjimo procedūros“– išmanysit plaukų struktūros atstatymo ir palaikymo procedūrų kosmetinėmis priemonėmis technologijas, medžiagas, priemones ir įrangą.  Išmoksit puoselėti plaukus taikant įvairias plaukų struktūros atstatymo ir palaikymo procedūras kosmetinėmis priemonėmis. 

* Moduliai „Netradiciniai plaukų kirpimai ir dažymai“ ir „Plaukų puoselėjimo procedūros“ skirti tik pirminei mokymo programai (P43101202).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų).

Susisiekite