Automobiių mechaniko mokymo programa

Priimame mokytis:

  • po10 ir12 klasių (programos apimtis – 110 kreditų), programos kodas M43071604, M44071601;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 90 kreditų), programos kodas T43071605.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Informacija tel.: +37034952968, +37034952144. 

Visą automobilių mechaniko modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Būsimo darbo specifika

Įgijęs kvalifikaciją automobilių mechanikas galės dirbti įvairių ūkio šakų įmonėse, kur remontuojamos ar prižiūrimos transporto priemonės, aptarnavimo sferoje, galės atlikti automobilių remonto, priežiūros, diagnostikos darbus arba teikti individualias automechaniko paslaugas. Automechanikų poreikį didina automobilių parko augimas. Nuolat tobulėjantys automobiliai automechaniko profesijai teikia darbų specifikos įvairumo (diagnozavimas, remontas, techninė priežiūra ir pan.). Keičiantis naudojamoms medžiagoms, darbo įrankiams, diegiant vis naujas sistemas automobiliuose, automechanikas turi būti imlus naujovėms, komunikabilus, išmanyti juridinius, ekonomikos ir verslo pagrindus, automobiliu rūšis, mokėti diagnozuoti, remontuoti ir atlikti techninius aptarnavimus automobiliams, mokėti dirbti komandoje.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Metalo technologiniai darbai“ – išmoksite apdirbti metalus ir nemetalines medžiagas šaltkalvio ir mechaninio apdirbimo būdais. Suvirinti ir sulituoti metalus ir nemetalines medžiagas, tinkamai sureguliuoti suvirinimo ir litavimo įrangą. Sužinosite kaip vadovaujantis technologiniais reikalavimais, paruošti matavimo priemones darbui bei atlikti matavimus.

„Variklių techninė priežiūra ir remontas“ – mokysitės keturtakčio stūmoklinio vidaus degimo variklio sandarą ir techninius parametrus, apibūdinti jo veikimą ir atliekamas funkcijas. Sužinosite kaip nustatyti arba atpažinti pagal įvairius požymius variklio mechanizmų ir sistemų gedimus. Išmoksite naudotis stūmoklinio vidaus degimo variklio mechanizmų ir sistemų techninės būklės diagnozavimo prietaisais ir įrenginiais. Atliksite variklių techninės priežiūros ir remonto darbus vadovaujantis gamintojų rekomendacijomis ir remonto žinynais. Plačiai susipažinsite su benzino ir dyzelinio kuro variklių maitinimo sistemomis, jų priežiūra ir remonto darbais.

„„Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas“išmoksite derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemas. Paaiškinti uždegimo sistemų paskirtį ir veikimą, atpažinti sudedamąsias dalis, apibūdinti pagrindinius diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbus. Paaiškinsite maitinimo sistemų tipus, paskirtį, atliekamas funkcijas, degiojo mišinio ruošimo būdus, deginių toksiškumą ir jo mažinimą, apibūdinti įsiurbimo / išmetimo traktus, jų konstrukcijas. Išmoksite įpurškimo sistemų sandaras, paskirtį,  jų veikimą, parinksite diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbus. Tiksliai pagal technologinius reikalavimus (instrukcijas) atliksite uždegimo, periodinio, centrinio, tiesioginio įpurškimo sistemų diagnostiką, įsiurbimo ir išmetimo traktų techninę priežiūrą ir remontą, išmatuosite ir sureguliuosite deginių toksinių medžiagų kiekius, dujinių maitinimo sistemų techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbus laikantis darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

„Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas“ – mokėsite derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti dyzelinių variklių maitinimo sistemas. Paaiškinti dyzelinių variklių naudojimo sritis, veikimą, apibūdinti pagrindinius dyzelinių variklių darbo parametrus, cilindrų pripildymo valdymo sistemą, mažo slėgio degalų tiekimo sistemą. Paaiškinsite purkštuvų tipus, paskirtį, atliekamas funkcijas, sandarą, apibūdinsite didelio slėgio sujungimus, parinksite tikrinimo ir reguliavimo, techninės priežiūros, remonto darbus. Tiksliai pagal technologinius reikalavimus (instrukcijas) atliksite cilindrų pripildymo valdymo sistemos, mažo slėgio degalų tiekimo sistemos diagnostiką, techninę priežiūrą, purkštuvų diagnostiką ir remontą, deginių dūmingumo patikrą, deginių apdorojimo elementų išmetimo trakte techninės priežiūros ir remonto darbus, laikantis darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. „Transmisijos techninė priežiūra ir remontas“ – sužinosite apie transmisijos sandarą, paskirtį, jos veikimą ir atliekamas funkcijas. Išmoksite tiksliai pagal technologinius reikalavimus (instrukcijas) atlikti sankabos ir pavarų dėžių ir ratų pavaros techninę priežiūrą, remontą. 

„Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas“ – išmoksite atlikti važiuoklės techninės priežiūros ir remonto darbus. Žinosite pakabos paskirtį ir veikimą, atpažinsite pagrindines dalis bei tiksliai apibūdinsite techninės priežiūros ir remonto darbus. Išmoksite atlikti ratų geometrijos reguliavimo darbus. Susipažinsite su vairo mechanizmo paskirtimi ir veikimu, žinosite pagrindines dalis bei išmoksite atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus.

„Stabdžių techninė priežiūra ir remontas“ – išmoksite įvertinti automobilio stabdžių sistemos techninę būklę ir atlikti  remonto darbus vadovaujantis gamintojų instrukcijomis. Susipažinsite  su stabdžių antiblokavimo sistemos paskirtimi ir veikimu, išmoksite atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus.

„Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas“ – mokysitės apie automobilio srovės šaltinių, akumuliatorių ir generatorių  paskirtį ir veikimą, atliksite techninės priežiūros ir remonto darbus. Sužinosite apie paleidimo, apšvietimo ir signalinius prietaisus, išmoksite juo remontuoti, atlikti diagnostiką..

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai

„KET“ - paaiškinsite kelių eismo taisyklių, saugaus eismo, teisinių žinių bendrąsias nuostatas, reikalavimus važiavimui specifinio eismo sąlygomis, transporto priemonių technines ir eksploatacines savybes, transporto priemonės techninės eksploatacijos darbų pobūdį, darbų saugos reikalavimus.

„Kėbulo techninė priežiūra ir remontas“ – mokėsite įvertinti automobilių kėbulo elementų techninę būklę, atpažinti pagrindines dalis bei atlikti pagrindinius reguliavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus.

„Automobilių elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika“ – išmoksite atpažinti jutiklius, matuojančius automobilių darbinius parametrus, sužinosite jų sandarą ir veikimą, panaudojimą automobiliuose, atlikti jų diagnostiką.

„Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostika“ – sužinosite, apie automobilių sistemų elektroninių valdymo modulių pagrindines sudedamąsias dalis, duomenų apdorojimą ir perdavimą, gedimų kodus, kompiuterinius tinklus.

 „Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojantis (OBD) jungtimi“ -  atlikti automobilio elektroninių valdymo sistemų diagnostiką naudojantis automobilio OBD jungtimi.

*Moduliai „KET“, „Kėbulo techninė priežiūra ir remontas“, „Automobilių elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika“, „Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostika“ ir  „Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojantis (OBD) jungtimi“ skirti tik pirminėms mokymo programoms (M43071604 ir M44071601).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Susisiekite