Transporto priemonių remontininko mokymo programa

Priimame mokytis:

  • Po 10 ir 12 klasių (programos apimtis – 110 kreditų), programos kodas P42071604, P43071604;
  • Turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 90 kreditų), programos kodas T43071609

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Informacija tel.: +37034952968, +37034952144. 

Visą transporto priemonių remontininko modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Būsimo darbo specifika

Įgijęs transporto priemonių remontininko kvalifikaciją, galės dirbti transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

                      Darbo priemonės: elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, matavimo priemonės, diagnostiniai prietaisai, skirti transporto priemonių remontininko techninės priežiūros ir remonto darbams atlikti, darbų saugos priemonės, duomenų bazės. Dirbama transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto patalpose, atskirais atvejais lauko sąlygomis.

                      Transporto priemonių remontininkas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, naudojasi darbus reglamentuojančiais dokumentais, geba savarankiškai planuoti savo veiklą. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialiomis asmens apsaugos priemonėmis.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas“ – išmoksite . paaiškinti vidaus degimo variklių sandarą, veikimą ir techninės priežiūros darbus, vidaus degimo variklių gedimus pagal išorinius požymius, jų nustatymo būdus, remonto priemones ir technologijas. Parinkti medžiagas ir priemones vidaus degimo variklių techninės priežiūros darbams atlikti ir atlikti vidaus degimo variklių techninę priežiūrą naudojantis gamintojo instrukcijomis ir laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų bei vidaus degimo variklių montavimo, derinimo ir reguliavimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų. Nustatyti vidaus degimo variklių mechanizmų ir sistemų gedimus naudojantis techninės būklės diagnozavimui skirtais prietaisais ir įrenginiais ir šalinti vidaus degimo variklių gedimus laikantis gamintojo techninių reikalavimų ir darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

„Transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas“ – išmoksite paaiškinti vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų sandarą, veikimą ir techninės priežiūros darbus bei paaiškinti vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų gedimus pagal išorinius požymius, jų nustatymo būdus, remonto priemones ir technologijas. Parinkti medžiagas ir priemones vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninės priežiūros darbams atlikti ir nustatyti vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų gedimus naudojantis techninės būklės diagnozavimui skirtais prietaisais ir įrenginiais. Atlikti vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninę priežiūrą naudojantis gamintojo instrukcijomis, laikantis gamintojo nurodymų, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų bei atlikti vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų montavimo, derinimo ir reguliavimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų ir šalinti vidaus degimo variklių maitinimo ir uždegimo sistemų gedimus laikantis gamintojo techninių, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

„Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas“išmoksite paaiškinti transmisijos sandarą, veikimą ir techninės priežiūros darbus bei paaiškinti transmisijos gedimus pagal išorinius požymius, jų nustatymo būdus, remonto priemones ir technologijas. Parinkti medžiagas ir priemones transmisijos techninės priežiūros darbams atlikti, nustatyti transmisijos gedimus naudojantis techninės būklės diagnozavimui skirtais prietaisais ir įrenginiais ir šalinti transmisijos gedimus laikantis gamintojo techninių, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Atlikti transmisijos techninę priežiūrą naudojantis gamintojo instrukcijomis ir laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, Atlikti transmisijos junginių montavimo, derinimo ir reguliavimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

 „Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir remontas– išmoksite atlikti važiuoklės techninės priežiūros ir remonto darbus. Žinosite pakabos paskirtį ir veikimą, atpažinsite pagrindines dalis bei tiksliai apibūdinsite techninės priežiūros ir remonto darbus. Išmoksite atlikti ratų geometrijos reguliavimo darbus. Susipažinsite su vairo mechanizmo paskirtimi ir veikimu, žinosite pagrindines dalis bei išmoksite atlikti techninės priežiūros ir remonto darbus, mokėsite parinkti medžiagas ir priemones važiuoklės techninės priežiūros darbams atlikti bei atlikti važiuoklės techninę priežiūrą naudojantis gamintojų instrukcijomis ir laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų, atlikti važiuoklės junginių montavimo, derinimo ir reguliavimo darbus laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų.

Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas – išmoksite paaiškinti elektros įrenginių sandarą, veikimo principus ir techninės priežiūros darbus, elektros įrenginių gedimus pagal išorinius požymius, jų nustatymo būdus, remonto priemones ir technologijas. Parinkti medžiagas ir priemones elektros įrenginių techninės priežiūros darbams atlikti ir nustatyti elektros įrenginių gedimus naudojantis techninės būklės diagnozavimui skirtais prietaisais ir įrenginiais bei šalinti elektros įrenginių gedimus laikantis gamintojo techninių, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų ir atlikti elektros įrenginių techninę priežiūrą naudojantis gamintojų instrukcijomis, elektros įrenginių montavimo, derinimo ir reguliavimo darbus ir laikantis darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimų

 „Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai

„Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika ir gedimų pašalinimas“ – paaiškinti transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų jutiklių sandarą, veikimą, jų diagnostiką, panaudojimą transporto priemonėse bei transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų valdiklių sandarą, veikimą, jų diagnostiką, panaudojimą transporto priemonėse. Atlikti transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų jutiklių  ir valdiklių diagnostiką. Šalinti transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių gedimus laikantis nustatytų gamintojo techninių, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų

Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojant diagnostines sistemas – mokėsite paaiškinti pirmos kartos ir antros kartos diagnostinių sistemų jungtis, prisijungimo ir diagnostikos galimybes, gedimo kodų šifravimą, galimas gedimo priežastis. Atlikti transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnozavimą naudojantis pirmos ir antros kartos diagnostinėmis sistemomis. Šalinti transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų gedimų kodus laikantis nustatytų gamintojo techninių, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų ir atlikti transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų derinimo darbus laikantis nustatytų gamintojo techninių, darbo saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.

*Moduliai „Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika ir gedimų pašalinimas“, „Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojant diagnostines sistemas skirti tik pirminėms mokymo programoms (P42071604, P43071604).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Susisiekite