Apdailininko mokymo programa

Priimame mokytis:

  • po 10 klasių (programos apimtis – 110 kreditų), programos kodas P32073213, P32073205;
  • turinčius 1 ar daugiau kvalifikacijų į tęstinę programą (programos apimtis – 90 kreditų), programos kodas T32073213.

Prašymai mokytis pildomi LAMA BPO informacinėje sistemoje. Nuoroda į sistemą: www.profesinis.lamabpo.lt

Informacija tel.: +37034952968, +37034952144. 

Visą apdailininko modulinę profesinio mokymo programą galite rasti čia.

Būsimo darbo specifika

Asmuo, įgijęs dažytojo, plytelių klojėjo, tinkuotojo kvalifikacijas galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, glaistyti ir dažyti statinių paviršius rankiniu ir mechanizuotu būdu, dekoruoti statinių paviršius apmušalais ir dažų mišiniais, apdailinti paviršius plytelėmis ir atlikti plytelių dangos remontą, tinkuoti statinio konstrukcijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotu būdu, atlikti tinko remontą.

Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.

Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas, kūno koordinacija, fizinė ištvermė. Dažytojas, plytelių klojėjas, tinkuotojas geba planuoti savo veiklą pagal pateiktas užduotis, naudodamasis aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo pagalba.

Darbuotojui privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

„Bendrosios veiklos statybos objekte vykdymas“ – susipažinsite ir suprasite statybos darbų rūšis, statybos darbų technologijas,statinius ir jų elementus, statybos darbuose naudojamus matavimo ir tikrinimo įrankius ir įrangą, jų veikimo principus, panaudojimo sritis, įtaisų veikimo principus ir jų eksploatavimo taisykles, pastovų ir kitų saugiam darbui priemonių įrengimą.

„Statinių paviršių glaistymas ir dažymas rankiniu būdu“ – išmanysite dažymo darbų darbo vietos paruošimą, medžiagas reikalingas vidaus ir išorės darbams bei paviršių paruošimo operacijas. Atliksite įvairių pastato konstrukcijų paviršių paruošimą bei dažymą pagal technologinius reikalavimus rankiniu būdu.

„Statinių paviršių glaistymas ir dažymas mechanizuotu būdu“ – mokėdami įvertinti statinių paviršių glaistymą ir dažymą rankiniu būdu būklę, gebėsite parinkti mechanizuotus įrankius ir įrangą mechanizuotam statinių paviršių glaistymo ir dažymo darbams atlikti.

„Statinių paviršių dekoravimas“ – išmoksite parinkti paviršių dekoravimui skirtas priemones bei jų panaudojimo galimybes, atlikimo techniką ir technologinio proceso nuoseklumą. Gebėsite atlikti skirtingų rūšių dekoravimą, naudojant įvairias technikas ir dekoravimo priemones.

„Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas“ – išmanysite vertikalių paviršių paruošimo bei klijavimo apdailos plytelėmis darbų atlikimo technologiją. Atliksite vertikalių paviršių plytelėmis klijavimo darbų technologiją ir plytelių dangos remontą.

„Horizontalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas“ – susipažinę su vertikalių paviršių apdaila plytelėmis technologija gebėsite išmanyti ir horizontalių paviršių apdailos plytelėmis paruošimo darbų technologiją bei atliksite horizontalių paviršių apdailos plytelėmis technologinius procesus ir plytelių dangos remontą.

„Statinio konstrukcijų tinkavimas rankiniais įrankiais“ – mokėsite atlikti konkrečius rankinio tinkavimo darbus: paruošti tinkavimui paviršius, apskaičiuoti tinkavimo plotą bei reikalingą medžiagų kiekį ir gebėsite nutinkuoti statinių konstrukcijas.

„Statinio konstrukcijų tinkavimas mechanizuotu būdu ir tinko remontas“ – išmanysite mechanizuoto tinkavimo darbų atlikimo technologijų nuoseklumą. Atliksite tinkavimą ant įvairių statybinių konstrukcijų mechanizuotai.

„Įvadas į darbo rinką“ –  realioje darbo aplinkoje įsivertinsite įgytas kompetencijas. Susipažinsite su būsimo darbo specifika. Įsivertinsite asmenines integracijos į darbo rinką galimybes.

Pasirenkamieji moduliai

„Gipskartonio plokščių montavimas“– susipažinsite ir suprasite apie gipso kartono plokštes ir jų panaudojimo galimybes, plokščių montavimo darbuose naudojamus matavimo ir tikrinimo įrankius ir įrangą, jų veikimo principus, panaudojimo sritis, gebėsite sumontuoti medinį bei metalinį karkasą ir jį aptaisyti gipso kartono plokštėmis.

Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas– išmoksite saugiai atlikti visas darbų atlikimo technologijas, paaiškinsite paruošimo bei apšiltinimo operacijų eiliškumą, pastebėsite pastatų apšiltinimo darbuose atsiradusius defektus ir mokėsite juos šalinti.

* Moduliai „Gipskartonio plokščių montavimas“, „Pastatų fasadų ir pamatų šiltinimas skirti tik pirminei mokymo programai (P32073213, P32073205).

Įgytų kompetencijų vertinimas

Kompetencijų vertinimas vyksta baigus kiekvieną modulį. Baigiamąją užduotį sudaro dvi dalys: teorinė (testas) ir praktinė. Baigus visą modulinę programą vyksta įgytų kompetencijų vertinimas – testas ir praktinė užduotis (iš visų programos mokymosi rezultatų). 

Susisiekite