Veikla karantino laikotarpiu:

Parengti teisės aktai ir rekomendacijos:

Izoliacija, ką svarbu žinoti

Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas

Informacija dėl COVID-19

Jonavos politechnikos mokyklos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašas

Įsakymas Dėl mokinių nemokamo maitinimo

Įsakymas dėl Jonavos politechnikos mokyklos darbuotojų saugos ir sveikatos „Dėl koronaviruso (sars-cov-2) sukeliamos užkrečiamosios ligos (covid -19)“ tvarkos ir Jonavos politechnikos mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašų tvirtinimo

Rekomendacijos Dėl mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Jonavos politechnikos mokykloje

Informacija mokinių tėvams/globėjams Dėl mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Jonavos politechnikos mokykloje

Rekomendacijos mokiniui Dėl mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Jonavos politechnikos mokykloje

Įsakymas Dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu

Įsakymas Dėl pedagoginių darbuotojų pasirengimo nuotoliniam mokymui

Įsakymas Dėl nuotolinio darbo

Įsakymas Dėl ugdymo proceso sustabdymo

Aktualios nuorodos

www.smm.lt/web/lt/nuotolinis
sam.lrv.lt/
www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/
sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos