Karjera

____

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ LAISVAI PSICHOLOGO PAREIGYBEI UŽIMTI

Reikalavimai kandidatui:

  • Turi būti įgijęs (-usi) psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;
  • gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
  • gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
  • gebėti bendradarbiauti su mokytoju, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas; gebėti dirbti kompiuteriu.

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ LAISVAI SUVIRINTOJO PROFESIJOS MOKYTOJO PAREIGYBEI UŽIMTI

Darbo pobūdis - teorinių ir praktinių užsiėmimų vedimas.

Reikalavimai kandidatui:

  • Turi būti įgijęs (usi) suvirintojo ar jai gretutinę profesiją, neturintis (i) pedagogo kvalifikacijos privalo būti išklausęs (usi) Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių –psichologinių žinių kursą iki darbo mokytoju (a) pradžios;
  • būtinas savo srities technologijų išmanymas;
  • gebėjimas dirbti su žmonių grupe, geri bendravimo įgūdžiai;
  • gebėjimas perteikti mintis žodžiu ir raštu;
  • gebėjimas dirbti kompiuteriu.

Informacija teikiama tel.: 8 (349) 52 968, 8 652 79841, el. p. jpm@jpm.lt, adresu: Kauno g. 75-208, Jonava.