Įstaigos taryba

Jonavos politechnikos mokyklos tarybos sudėtis

Tarybos darbo reglamentas

Tarybos posėdžio protokolas