Mokyklos simbolika

Mokyklos himnas

Prie Joninių kranto
Nerim pavadinto
Išaugo čia pastatas
Toks išdidus
Subėgo ne vienas, ne du
Ir ne šimtas
Praleisti geriausius savo metus

Tad traukime dainą
Mes, sesės ir broliai
Te lakias svajones
Apgaubia dangus
Te šypsosi saulė
Ir mintys skrajoja
Aš čia – mokyklos žmogus

Vaikinai, merginos,
Už rankų sukibę
Mes sieksime tikslo -
Rimtų amatų...
Su meile ir laime
Apglėbę mokyklą
Į kelią mes eisim kartu

(Priedainis)
Poli poli politechnika
Tu viena rajone,
Ateinu pas tave
Pasisemti žinių
Prisiglausti prie stiprių
Ir tvirtų
Pedagogų pečių

Europos mes sąjungoj
Būkim tvirtuoliai.
Visų specialybių reikia svetur.
Mes Lietuvą mylim
Ir jos nepaliksim
Nes Jonavai trūksta
Mūsų jėgų...

(Priedainis)
Poli poli politechnika
Tu viena rajone,
Ateinu pas tave
Pasisemti žinių
Prisiglausti prie stiprių
Ir tvirtų
Pedagogų pečių

Žodžiai: B. Grigaliūnienė
Muzika: G. Grigaravičienė
Instrumentuotė: V. Verikienė

Parsisiųsti

Mokyklos vizija

Atvira, lanksti, patraukli, nuolatos besimokanti ir auganti organizacija, puoselėjanti savitą kultūrą, pagrįstą pasitikėjimu ir atsakomybe, suteikianti galimybes kiekvieno nario saviraiškai.

Mokyklos misija

Ruošti kvalifikuotus, darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus, sudarant galimybes mokiniams kartu su profesine kvalifikacija įgyti vidurinį išsilavinimą, gebančius integruotis į šalies ir Europos šiuolaikinę darbo rinką. Kurti aplinką, kurioje formuotųsi nebijanti pokyčių, laisva ir atsakinga asmenybė, suvokianti mokymosi visą gyvenimą svarbą.

Mokyklos istorija

Jonavos politechnikos mokykla lyg dvikamienis medis išaugęs iš Jonavos 34-os profesinės technikos mokyklos, įkurtos 1965 metais ir Jonavos 44-os profesinės technikos mokyklos, įkurtos 1972 metais. Mokyklų steigėjas tuometinis Lietuvos TSR Valstybinis profesinio mokymo komitetas. Jonavos 34-oje profesinėje technikos mokykloje buvo ruošiami statybos specialistai (apdailininkai, tinkuotojai, mūrininkai, betonuotojai, santechnikai, staliai-dailidės) Jonavos rajono ir respublikos statybų trestams ir staliai-baldžiai Jonavos baldų kombinatui. Jonavos 44-oje profesinėje technikos mokykloje buvo ruošiami specialistai (chemijos pramonės aparatininkai, KMP ir A šaltkalviai, elektros įrengimų aptarnavimo elektromonteriai, suvirintojai elektra ir rankiniu būdu) chemijos gigantui „Azotas“. Nuo 1974 abi mokyklos pradėjo ruošti specialistus, teikdamos jiems vidurinį išsilavinimą ir mokyklos pavadintos vidurinėmis profesinės technikos mokyklomis. Pirmais mokslo metais mokykloje mokiniai mokėsi teorijos ir specialybės dalykų, o antrame ir trečiame kurse atliko mokomąją ir gamybinę praktiką bazinėse įmonėse. Abi mokyklos bendradarbiavo su Baltarusijos Gardino 49 ir 119 PTM, Norvegijos Barchdmo PTM, Latvijos Rygos PTM.

Mokykloms vadovavo:

Statybininkų mokyklos direktoriai:

  • Pranas Radvila 1964-1975 m.m.
  • Vidmantas Baronas 1975-1976 m.m.
  • Anatolijus Papliovkinas 1976-1982 m.m.
  • Bronislovas Pažėra 1982-2000 m.m.

Chemikų mokyklos direktoriai:

  • Stasys Lasauskas 1972-1991 m.m.
  • Vytautas Bičiūnas 1991-1993 m.m.
  • Vytautas Ilonis 1994-2000 m.m.

Politechnikos mokyklos direktoriai:

  • Vytautas Ilonis 2000-2008 m.m.
  • Virginija Milinavičienė nuo 2008 m .

Mokyklos paruošė per 9 tūkstančius specialistų, iš jų Artūras Zuokas – elektrikas (buvęs Vilniaus miesto meras), Vladimiras Nikonovas – elektrikas (menininkas).

Buvę mokyklų auklėtiniai šiuo metu dirba mokykloje: Pavelas Duličius – suvirintojų profesijos mokytojas, Dalė Petravičienė – apdailininkų profesijos mokytoja-metodininkė.

2000 m. liepos mėnesį abi mokyklos sujungtos į Jonavos politechnikos mokyklą, steigėjas LR švietimo ir mokslo ministerija.

Nuo pirmųjų įsikūrimo dienų mokykla nenutolo nuo esminės paskirties – rengti statybos ir pramonės bei aptarnavimo sferos specialistus: apdailininkus, mūrininkus-betonuotojus, elektrikus, suvirintojus, virėjus, sekretorius, dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojus, automobilių mechanikus. Šiuo metu mokykloje mokosi per 500 mokinių, kurie įgyja pasirinktą specialybę ir vidurinį išsilavinimą, gali kelti profesinę kvalifikaciją trumpalaikiuose kursuose ir ją įgyti eksternu.

Kasmet plečiasi tarptautiniai ryšiai: Norvegija, Suomija, Čekija, Latvija, D.Britanija. Laimėti tarptautiniai Leonardo da Vinči, Socrates Comenius, Šiaurės šalių ministrų tarybos projektai. Mokyklos bendruomenės nariai – mokiniai ir mokytojai turi galimybes stažuotis, kelti profesinę ir dalykinę kvalifikaciją užsienio mokyklose ir įmonėse.

Mokyklos bendruomenės narių pastangų ir tarptautinių ryšių dėka mokykloje sukurta jauki ir saugi ugdymo aplinka, diegiami šiuolaikiniai ugdymo metodai ir technologijos.