Naujiena

Velykų laukimas

2022 04 15

Šia integruota etikos ir muzikos pamoka „Velykų laukimas su šiuolaikiškai skambančiomis lietuvių
liaudies dainomis“ norėjome mokiniams priminti apie Velykų metu dainuojamas lietuvių liaudies
dainas, tradicijas ir jų puoselėjimą. Mokiniai pindami vainikus klausėsi liaudiškų dainų, dalinosi
velykinėmis tradicijomis, receptais, žaidimais.