Naujiena

Tarptautinė dingusių vaikų diena

2021 05 26

Gegužės 25 d. - Tarptautinė dingusių vaikų diena. Per metus Europoje be žinios dingsta apie 250 000 vaikų. Lietuvoje dingusių be žinios 2019 m. asmenų registro duomenimis, buvo paskelbta 3612 vaikų dingimo atvejų, 2020 m. - 2251 atvejis, o 2021 m. I ketv. - 279 atvejai. Prekyba žmonėmis - labai aktuali visuomenės ir mūsų visų problema, kuri negali būti palikta savieigai. Todėl šių metų gegužės 26 d. Jonavos politechnikos mokyklos V/PB-20/3 gr. mokiniams buvo organizuota prevencinė paskaita „Prekyba žmonėmis“. Bendruomenės pareigūnė J. Pališkienė pristatė mokiniams prekybos žmonėmis formas: seksualinis išnaudojimas, vergiškas darbas, prekyba organais, išnaudojimas nusikaltimų vykdymui, privertimas elgetauti. Specialistė davė mokiniams patarimų, kaip nepakliūti į prekybos žmonėmis tinklus, kur kreiptis pagalbos, ištikus bėdai. Prevencinės paskaitos metu mokiniai uždavė rūpimus klausimus, diskutavo. Ačiū bendruomenės pareigūnei J. Pališkienei už įdomią, aktualią ir informatyvią paskaitą ir nuoširdų bendravimą su mokiniais.