Naujiena

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“

2021 02 08

Nuo šių metų kovo pradžios 9-12 gimnazijos klasių mokiniams, nuotoliniu būdu, yra vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“. Šios programos tikslas - ugdyti mokinių socialinius gebėjimus ir formuoti neigiamas nuostatas į psichoaktyviųjų medžiagų: rūkymo, alkoholio, narkotikų vartojimą. Mokykla, įgyvendindama prevencijos programą „Savu keliu“, nustato rizikos veiksnius ir sumažina rizikos veiksnių įtaką, stiprina apsauginius veiksnius, ugdydama socialines, emocines mokinių kompetencijas. 

Džiugu, kad mokiniai, klasių/grupių vadovai aktyviai dalyvauja prevencinėje programoje „Savu keliu“.