Naujiena

Prevencinė programa „Savu keliu“

2023 12 18

Mokykloje yra vykdoma prevencinė programa „Savu keliu“. Jos metu didelis dėmesys yra skiriamas mokinių socialinių gebėjimų ugdymui bei stiprinimui ir diskusijoms apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalą.