Naujiena

Prevencinė paskaita „Prekyba žmonėmis“

2023 05 26

Gegužės 25 d. yra minima Tarptautinė dingusių vaikų diena. Per metus Europoje be žinios dingsta apie 250 000 vaikų. Lietuvoje dingusių be žinios 2019 m. asmenų registro duomenimis, buvo paskelbta 3612 vaikų dingimo atvejų, 2020 m. - 2251 atvejis, o 2021 m. I ketv. - 279 atvejai. Prekyba žmonėmis - labai aktuali visuomenės ir mūsų visų problema, kuri negali būti palikta savieigai. Todėl šių metų gegužės 26 d. mokyklos mokiniams buvo organizuota prevencinė paskaita „Prekyba žmonėmis“. Bendruomenės pareigūnės J. Pališkienė ir J. Pašvenskienė pristatė mokiniams prekybos žmonėmis formas: seksualinis išnaudojimas, vergiškas darbas, prekyba organais, išnaudojimas nusikaltimų vykdymui, privertimas elgetauti. Specialistės davė mokiniams praktinių patarimų, kaip nepakliūti į prekybos žmonėmis tinklus, kur kreiptis pagalbos, ištikus bėdai. Paskaitos metu mokiniai uždavė rūpimus klausimus, diskutavo įvairiais aktualiais klausimais.