Naujiena

JP projektas ,, GALIMYBIŲ MOKYTIS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIUS SUDARYMAS JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOJE” NR. 10-023-T-0016

2023 08 04

JP projektas ,, GALIMYBIŲ MOKYTIS PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIUS SUDARYMAS JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOJE”

NR. 10-023-T-0016

 

Jonavos politechnikos mokykla 2023 m. liepos 21 d. pasirašė Jungtinio projekto (toliau  - JP projektas) sutartį Nr. 10-023-T-0016 ,, Galimybių mokytis profesinio mokymo program modulius sudarymas Jonavos politechnikos mokykloje”. Projekto veiklų pradžia: 2022-09-01 pabaiga 2023-09-30.

Projektu siekiama sudaryti galimybę mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą galimybę mokytis pirminio profesinio mokymo programos modulį(-ius) Jonavos politechnikos mokykloje.

Projekto tikslinė grupė yra mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą.

Projektas įgyvendinamas, nes Jonavos politechnikos mokykla yra vienintelė profesinio mokymo įstaiga rajone, turinti atnaujintą, modernią mokymo bazę, ruošianti Kauno regione darbo rinkoje paklausias profesijas. Jonavos rajono mokiniai turi galimybę mokytis 2 gimnazijose, tačiau gimnazijos neturi reikiamos mokymo bazės, tokios aplinkos, kurioje būtų galima profesinio mokymo modulius įgyvendinti. Visiems mokiniams, bus sudarytos lygios sąlygos pasirinkti profesijos kelią ar patobulinti savo kompetencijas. Profesinio mokymo modulių įgyvendinimas Jonavos politechnikos mokykloje suteiks didelę pridėtinę vertę, nes mokymasis bendrojo ugdymo mokykloje ir kartu mokantis profesinėje mokykloje, sudarys didesnes galimybes mokiniams rinktis tolesnį karjeros kelią, galimybę dirbti pagal įgytas kompetencijas, galimai susikurti savo darbo vietą, taip pat turėti patirties darbo rinkoje. Mokiniai, kurie baigs profesinio mokymo modulius, pasirinks ką studijuoti ateityje, tokiu būdu, į darbo rinką darbuotojai ateis greičiau, nes žinos, kurioje srityje norės tobulinti savo kompetencijas, valstybė išleis mažiau lėšų, nes išleistos lėšos bus tikslinės. Dažnai pastebima tendencija, kad mokiniai, pabaigę aukštąją mokyklą, pasirenka kitą karjeros kelią. Darbo rinkoje lengviau įsitvirtins tie mokiniai, kurie turi ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių.

Profesinio mokymo modulių įgyvendinimas taip pat prisidės prie darnaus vystymosi, nes profesionalus ir universalus darbuotojas greičiau prisidės prie šalies ekonomikos augimo ir visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo. Įgyti praktiniai įgūdžiai ir žinios  įgyvendinus projektą sudarys prielaidą lygių galimybių principų įgyvendinimui, nediskriminavimui, nes projekto įgyvendinimui nebus apribojimų ir veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį HP ir chartijos nuostatoms.

Profesinio mokymo modulį ,,Pasiruošimas aptarnauti svečius” (kodas 3101327) baigs 10  Jonavos J. Ralio gimnazijos ir 4 Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokiniai, kurie įgys skaitmeninių ir praktinių kompetencijų.

JP projekto finansavimo suma – 8917,29 Eur. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.