Naujiena

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMO MAITINIMO KARANTINO METU

2020 11 24

INFORMACIJA DĖL NEMOKAMO MAITINIMO KARANTINO METU

Vadovaudamasi Jonavos politechnikos mokyklos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. lapkričio 18 d. Jonavos politechnikos mokyklos direktorės įsakymu Nr. V1-107 bei atsižvelgdama į 2020 m. lapkričio 18 d. išplėstinio vadovybės pasitarimo posėdžio protokolą Nr. 4: karantino metu sustabdžius ugdymo organizavimo procesą įstaigoje neteikiama ir maitinimo paslauga. Tačiau, tokiomis aplinkybėmis, nemokamą maitinimą įstaigoje gaunantiems mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas aprūpinant juos maisto daviniais. Pirmieji maisto daviniai, nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams, bus dalijami šių metų lapkričio 27 d. Dėl tolesnių maisto davinių išdavimo mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bus informuoti, iš anksto, telefonu. Mieste gyvenantys nemokamai maitinami mokiniai ar jų tėvai maisto davinius, minėtą dieną, atsiima mokyklos valgyklos kiemelyje, nekontaktuodami su mokyklos darbuotojais ir tarpusavyje nuo 11.00 val iki 12.00 val. Kaimo vietovėje gyvenantiems mokiniams maisto daviniai, mokyklos transportu, išvežiojami į namus, paliekant juos prie gavėjų durų, prieš tai, pranešant telefonu, apie pristatymą.

Kilus neaiškumams - skambinti mokyklos socialinei pedagogei tel. 864614012