Veikla karantino laikotarpiu:

Parengti teisės aktai ir rekomendacijos:

Įsakymas Dėl ugdymo proceso sustabdymo

Įsakymas Dėl nuotolinio darbo

Įsakymas Dėl pedagoginių darbuotojų pasirengimo nuotoliniam mokymui

Įsakymas Dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu

Rekomendacijos mokiniui Dėl mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Jonavos politechnikos mokykloje

Informacija mokinių tėvams/globėjams Dėl mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Jonavos politechnikos mokykloje

Rekomendacijos Dėl mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu Jonavos politechnikos mokykloje

Įsakymas dėl Jonavos politechnikos mokyklos darbuotojų saugos ir sveikatos „Dėl koronaviruso (sars-cov-2) sukeliamos užkrečiamosios ligos (covid -19)“ tvarkos ir Jonavos politechnikos mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašų tvirtinimo

Įsakymas Dėl mokinių nemokamo maitinimo

Įsakymas dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu

Aktuali informacija dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo ir profesinio mokymo diplomų išdavimo karantino laikotarpiu

Aktualios nuorodos

www.smm.lt/web/lt/nuotolinis
sam.lrv.lt/
www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/
sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos