Ugdymas

Profesinio mokymo skyrius

Mokymo programos

Profesinio mokymo skyriaus nuostatai

Tęstinis mokymas

2017 m. kompetencijų vertinimo tvarkaraštis

Gimnazijos skyrius

Gimnazijos skyriaus nuostatai

2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščiai

Mokinio individualus ugdymo planas

Jonavos politechnikos mokyklos mokytojų 2016-2017 m. m. II pusmetį teikiamų konsultacijų grafikas