Teisės aktai

Jonavos politechnikos mokyklos 2017-2020 metų strateginis planas

Jonavos politechnikos mokyklos 2017 m. veiklos planas

Vykdomų programų įgyvendinimo planas

Mokyklos įstatai

Mokyklos vidaus darbo tvarka

Jonavos politechnikos mokyklos organizacinės valdymo struktūros schema

Darbo užmokestis

Įsakymas dėl politechnikos mokyklos stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašo tvirtinimo

Mokinių elgesio taisyklės, teisės ir pareigos

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Vertinimo tvarkos aprašas